İffet, kötülüklere bulaşmayı engelleyen, iyiliğe ulaştıran bir araçtır!

22 Ağustos 2017 Salı, 12:42

“Mümin erkeklere söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, mahrem yerlerini, korusunlar. Bu, onların arınmasını daha iyi sağlar. Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır. Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar…” (Nur, 24/30-31)

İffet ve hayâ önem verilen erdemli davranışlardandır. İnsanı tertemiz ve en güzel şekilde yaratan Yüce Allah, onun tıpkı yaratılışında olduğu gibi tertemiz yaşamasını istemektedir. Yüce Rabbimiz iffeti korumayı müminlerin özellikleri arasında saymaktadır. İnsanların iffetli ve hayâlı yaşamasını emreden Rabbimiz, Hz. Meryem ve Hz. Yusuf'u müminler için iffet timsali olarak takdim etmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v), hayâ ve iffetin en mükemmel örneği olarak görevini tamamlamıştır. Bir Hadisi Şerifte Peygamberimiz iffet ve hayânın önemini şöyle vurgulamaktadır:

Siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size cennete girmeyi garanti edeyim:

1-Konuştuğunuzda doğru söyleyin.

2-Söz verdiğinizde sözünüzü tutun.

3-Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin.

4-Allah'ın yasakladığı günahlardan uzak durmak suretiyle iffetinizi koruyun.

5-Harama bakmaktan sakının.

6-Elinizi haramlara dokunmaktan koruyun.(Ahmet bin Hanbel, Müsned)

Bu hadise baktığımızda insanların ancak hayâ ve iffet ölçüleri içerisinde bir hayat yaşamaları sayesinde kurtuluşa erecekleri ifade edilmektedir.

Namusun ve şerefin korunmasının en güzel yolu, iffetli olmaktan geçer. İffet ve namus duygusu, insanlarda doğuştan var olan bir duygu olup onu diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliklerdir. İffet duygusu, bir müminin çirkinliklere, haramlara, kötülüklere bulaşmasını önleyen bir kalkan; helale, güzele, iyiliğe ulaştıran bir araçtır. İffetli mümin, Yüce Allah'ın emirlerine uymakta kapıları açık tutup çirkinliğe kapalıdır. İffetsiz insan ise bunun tam tersidir. İffet hem kadının hem erkeğin süsüdür, namusudur, güzelliğidir,  güzel ahlâkıdır.

“Allah'ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (Müslim) diye buyurur Peygamber Efendimiz.

Bu Hadisi Şerifte İffete verilen değer o kadar fazladır ki, Allah Resulü duasında bu davranışı Rabbimizden istemiştir.

İffetli olmanın temelini evlilik oluşturur. Evlilik çağındaki kişiler, Mümin, güzel ahlaklı olan kişilerden kendilerine gelen teklifi hemen reddetmemeli, süzgeçten geçirmelidirler. Bütün Müslümanlar için geçerli olan iffet, kadınlar için daha zaruri bir erdemdir. Hayatlarını iffetle şekillendirmeli, helal ve haram ayırımına dikkat edilmeli ve iffete uymayan tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Kısacası iffet, hayatlarının bütün alanlarında kendisini göstermelidir.

Bir toplumun alçalması da yükselmesi de büyük oranda kadın ile gerçekleşmektedir.  İffetli bir toplumun oluşmasında kadınların büyük etkisi vardır. Müslüman kadınların öncelikle söz ve davranışlarında iffete bürünüp çocuklarını da bu istikamette büyütmeleri iffetli bir toplum meydana getirecektir. Müslüman kadın; çocuklarının giyim, konuşma, başkalarıyla olan ilişkilerini İslam çerçevesine göre çizmeli ve iffet bilinciyle yetiştirmelidir.

Son olarak, her ortamda tesettüre riayet edilmeli,  hanımlar sosyal medya gibi alanlarda kendilerine ait resim ve özel bilgiyi paylaşmamalı, kadınlar yabancılara ziynetlerini göstermemeli, başkalarının ilgilerini çekecek söz ve davranışlardan uzak durmakla beraber en nihaye bulundukları ortamda iffete aykırı davrananları güzel bir üslupla da uyarabilmelidirler.

(Doğruhaber)