'İnsan varoluş gayesine uygun yetişmelidir'

'İnsan varoluş gayesine uygun yetişmelidir'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kitap ve Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen, "Eğitimde Amaç ve Üniversite Gençliğinin Eğitim Sürecindeki Yeri" konulu konferansta konuşan Eğitimci-Yazar M. Ali Doyar, insanların var oluş gayesine uygun yaşaması gerektiğini söyledi.

YYÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen, "Eğitimde Amaç ve Üniversite Gençliğinin Eğitim Sürecindeki Yeri " konulu konferansa konuşmacı olarak katılan HÜDA PAR Eğitim İşleri Başkanı M. Ali Doyar gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Günümüz eğitim politikalarına göre dini esas alan ve dini hesaba katmayan programları değerlendiren Doyar, her işin aslına uygun yapılmasıyla ancak doğru neticelerin alınabileceğini belirterek, "Bir ülkedeki eğitim politikaları maddi dünya görüşü üzerine bina edildiği zaman, o eğitim sürecinde geçen insanlar nasıl bir şekil alır? Davranış değişiklikleri nasıl meydana gelir? Bir de ilahi dünya görüşünü dikkate alan ve programlarını buna göre hazırlayan bir ülkenin eğitim politikasını düşünün, o zaman nasıl bir tip karşımıza çıkar? Bütün bunlar karşısında biz diyoruz ki bu dünyayı da, bu dünyanın içerisindeki her şeyi de yaratan Allah'tır. Bu dünya içerisindeki insanlarla beraber bir sınav salonu gibi imtihan diyarıdır ve insanlar bu dünyaya sırf hayat sınavında geçirilmek üzere, yaratılmıştır. Allah'u Teala onları bu dünyada sınavdan geçirilmek üzere var etmiştir. Başlangıçta bunu benimseyen bu inanca sahip olan insanların hayata bakış açısı, insanlardan beklentisi ve insanların olması gereken profili konusunda kafasında bambaşka şekiller alacaktır. Her iş mutlaka aslına uygun yapılmalıdır ki ondan doğru bir netice alınabilsin. Her şey mutlaka özü ile vardır ve her şey mutlaka özü itibariyle sahip olduğu özellikleri ile hangi fonksiyonu icra etmesi gerekiyorsa, kendisinden ancak o fonksiyonlar beklenilir." dedi.

İnsanın kendi yaratılış tabiatına göre hareket etmemesi nedeniyle dünya üzerinde bir çok acı olayın yaşandığına dikkat çeken Doyar, "İnsan hangi amaçla yaratılmışsa, bu dünyada ne için varsa o amaca dönük olmalıdır. İnsan bu dünyada Allah'u Teala tarafından imtihan edilmek üzere yaratılmışsa onun geleceğe hazırlanması da, geliştirilmesi de ve onun toplum içerisinde icra edeceği fonksiyon açısından da mutlaka bu dikkate alınarak yapılmalıdır. Eğitimin amacı, konusu ve süreci de buna yönelik olmalıdır. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, insanoğluna zarar veren, hoşuna gitmeyen, üzen, gözyaşı akıtan ne kadar olay varsa insanın kendi tabiatında uzaklaşması sonucudur. Eğer insan kendi tabiatı üzerine yetişip, kendi tabiatına uygun bir halde yaşarsa mümkün değil kendisine, ailesine, topluma zarar veremez. Çünkü tabiatı bunu reddeder. Tabiatına aykırı hareket etmediği zaman başta kendisi olmak üzere, her tarafa zarar verebilir. O zaman eğitimini amacı bundan uzak olmamalıdır. İnsanın yaratılış gayesi hayatın hakikati ile uyumlu olmalıdır. Eğer amaç bunlar olmaz ise iş tabiatından uzaklaşır." diye konuştu.

"İnsan varoluş gayesine uygun yetişmelidir"

İnsanın varoluş gayesine göre şekil alması gerektiğini ifade eden Doyar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu kainatı yaratan Allah olduğuna göre, insanı da bu dünyada imtihan için var ettiğine göre ve bu dünyadan sonra yine diriliş ve ondan sonra da hesap olduğuna göre bizim hayatımızın inancı ile ameliyle böyle bir şekil alması lazımdır. İnsan varoluş gayesine uygun yetişmelidir." "Üniversite gençliği kendini iyi konumlandırmalıdır"

Üniversiteli gençlerin müspet yönlerinden azami derecede istifade etmesi gerekirken, kendisini menfi yönlerinden de muhafaza etmesi gerektiğine dikkat çeken Doyar, "Üniversite gençliği, içerisinde bulunduğu eğitim ortamını daha iyi analiz edebilmeli, daha iyi sorgulayabilmelidir. Eğitimin amaçlarını iyi tespit etmeli, toplumun sahip olduğu değerleri iyi tespit etmeli, dünyadaki farklı toplumların aralarındaki farklılıklarını iyi tespit etmeli ve buna göre kendisine bir konum seçebilmelidir. Eğitim amaçlarından, eğitim programlarına ve eğitim siteminin tamamına kadar müspet yönlerini tespit edip bunlardan azami derecede istifade edebilmeli, fakat menfi yönlerini de görüp ona göre kendisini bu menfi yönlerden muhafaza etmesini de bilmelidir. Üniversite gençliği kendini iyi konumlandırmalıdır. Üniversite gençliği hayatın hakikatleri ile insanoğlunun varoluş gayesini mutlaka iyi tespit etmeli ve ona yönelik bir istikamet içerisine girebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Üniversite gençliğinin iyi bir araştırmacı ve varoluş gayesini tespit ederek topluma doğru istikamette yol verebilmesi noktasına gelmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Doyar, şunları kaydetti:

"Üniversite gençliği kendi konumunu tespit etmekle beraber, kendine sahip çıkmalıdır. Üniversite gençliği iyi bir araştırmacı olmalı, iyi bir okuyucu olmalı, hayatın hakikatlerini ve insanın varoluş gayesini tespit etme noktasında ciddi bir gayret içinde bulunmalıdır. Bu konuda ise el birliği yapmalı, yardımlaşarak, güç birliği oluşturarak, hem kendilerine, hem de etrafındaki gençlere sahip çıkmasını becerebilmelidir. Yarın hayata atıldığı zaman ailesi, komşuları, akrabaları başta olmak üzere, topluma bu istikamette yol verme noktasına gelebilmelidir." (Yılmaz Sönmez-İLKHA)