Kotaya tabi tekstil ürünlerine düzenleme

Kotaya tabi tekstil ürünlerine düzenleme

Belarus ve Kuzey Kore'den ithal edilen tekstil ürünleri için belirlenen 2017 yılına ait kotalar, ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılacak.

Ekonomi Bakanlığının "Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar, başvuru formunu eksiksiz doldurarak, 1 Ocak'tan itibaren Ekonomi Bakanlığına ithal lisansı başvurusu yapacak. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacak.

Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, tebliğ kapsamındaki kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az yüzde 50'sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı ülke ve aynı kategori için belirlenen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılabilecek.

İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay olacak ancak bu süre 31 Aralık 2017'yi geçemeyecek. İthalatçıların, ithal lisansında belirtilen miktarın en az yüzde 60'ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31 Mart 2018'i geçmemek üzere süre 3 aya kadar uzatılabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. (AA)