İslam'a olan düşmanlık nedendir

18 Haziran 2017 Pazar, 20:20

Allah'ın adıyla

Bazı insanlar, İslam'dan veya İslam'ın herhangi bir uygulamasından bahsedilince hemen olumsuz tepki veriyorlar. Tesettürden bahsedilince karşı çıkıyorlar, camiden bahsedilince karşı çıkıyorlar, içki veya zinanın yasak oluşundan bahsedilince karşı çıkıyorlar. Peki, bu tepki nedendir? İslam'ın nesi onları rahatsız ediyor? İslam'ın hangi emri insana zarar veriyor ya da hangi yasağı fayda veriyor? İslam'ın emirleri tatbik edildiğinde ve yasaklarından kaçınıldığında acaba hangi insan ne gibi zarar görecek? Acaba toplum hayatı zarar mı görecek?

İslam; yalanı, iftirayı, içkiyi, kumarı, zinayı, hırsızlığı, haksız yere insan canına kıymayı, başkasının malına el atmayı, zulmü, aldatmayı, hileyi, kandırmayı yasaklıyor ve hakeza insanın tabiatının kabul etmediği her türlü kötülüğü yasaklıyor.

Buna karşılık İslam; doğru sözlü olmayı, dürüstlüğü, hayayı, iffeti, başkasının hakkını gözetmeyi, emanete riayet etmeyi, adaleti, komşuyu ve akrabayı gözetmeyi, insanlara yardım etmeyi ve hakeza insan tabiatının kabul ve tasdik ettiği iyilikleri emrediyor.

Şimdi bunların hangisine karşı çıkılabilir? Bunların hangisi tatbik edildiğinde insan tabiatına, yaşantısına veya toplum hayatına zarar veriyor? Aksine bunlar; insan tabiatının bizzat onayladığı hususiyetlerdir.

O halde İslam'a olan bu düşmanlık nedendir?

Şu kesindir ki; İslam'a karşı çıkanlar ve İslam'ın uygulamalarına olumsuz tepki gösterenler, İslam'ın herhangi bir yanlışlığını veya zararını tespit ettiklerinden bunu yapıyor değillerdir. Aynı şekilde bu tepkileri ve karşı çıkışları, insanların faydasını düşündüklerinden dolayı değildir. Hangi yaşam biçimi, hangi kural ve kaideler İslam'ın sunduklarından daha iyi ve daha ileridir?

Bugün birçok insan, insanlığın huzuru, kurtuluşu ve barışı için mücadele ettiğini ve hatta savaştığını söylemektedir. Bu insanların vadettikleri yaşam şekli ve toplum düzeni acaba İslam'ın sunduğundan daha mı iyidir? Aksine, bunlar İslam ile mukayese bile edilemez.

İslam, Allah'ın (cc) dinidir. İnsanı yaratan Allah (cc), onun için en uygun dinin; en uygun yaşam biçimi ve sosyal düzenin nasıl olması gerektiğini en iyi bilendir. İslam'a karşı çıkanlar ise nefsin süfli arzularının önünde hiçbir engel olmasını istemiyorlar, nefsin her türlü arzusunu yerine getirmek istiyorlar. Zina diye bir şey kabul etmiyorlar, aksine cinsel özgürlüğü savunuyorlar. İçki yasağını kabul etmiyorlar, aksine istedikleri zaman sarhoş olabilmeyi istiyorlar. Ve hakeza...

Bu yaklaşım ve tavırlarıyla, her ne kadar biz toplumun faydasına olan şeyleri istiyoruz deseler de aslında toplumu ifsat ediyorlar. Bu şekilde toplumu İslam'dan, İslam'ın ahlaki değerlerinden ve insan tabiatından uzaklaştırıyorlar. Bunların hali, Rabbimizin şu ayetiyle ne kadar uyuşmaktadır: «Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın (bozgunculuk yapmayın) denildiği zaman, ‹Biz ancak ıslah edicileriz› derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir» (Bakara, 11-12)

Allah'a emanet olun. 

(Doğruhaber)