Kemaliz'min yeniden keşfi

15 Kasım 2017 Çarşamba, 13:01

Son zamanlarda hükümet cenahında Kemalizm'e meyil iyice arttı. Artık görünür hale geldi. En son on Kasım törenleri ile iyice kendindi gösterdi. Bir tarafta MHP'nin milliyetçilik gazı, diğer tarafta Kemalizm meyli hükümeti iyice sarıp sarmalamış. Uzaktan görünen bu!

Eğer bu halk Kemalsizimden medet umsaydı bugün Ak Parti başta olmazdı. Eğer milliyetçilikten de medet umsaydı bugün yine Ak Parti başta olmazdı. Çünkü Kemalizmin takipçisi CHP, milliyetçiliğin de MHP dir. Dolayısıyla buradan Ak Partiye bir ekmek çıkmaz. Ama illa da onlar gibi ekmek çıkarmaya, ölmüş ideolojileri yeniden canlandırmaya yeltenecek olursa diğerlerinin akıbeti onun da başına geleceğinden zerre kadar kuşunuz olmasın.

Bu halk Kurtuluş savaşından sonra ikinci meclis ile Kemalistlerin eline geçince, annesinden emdiği sütü burnundan getirdiler. İlke, inkılap ve devrimler adı altında halka binbir çeşit zulümler uyguladılar. Yıllarca bu zulümden kurtulmaması için tek parti yönetimi ile halkı kendilerine mahkûm ettiler. Halk ilk fırsatta bunlardan kurtuldu ve bir daha da onlara iktidar fırsatı vermedi.

Ama bugün iktidar sahipleri halkın fırsat vermediği bu izimlere devletin en yüksek kademesinde, onlara köşe başları tahsisi edilmiş. Daha dün kendilerini bir kaşık suda boğmaya çalışan, batı ile işbirliği halinde çalışan, her on yılda bir devlete el koyan bu çevreleri bugün baş üstünde tutmaya başladı.

Kemalizm adına bu ülkede yapılmayan zulüm kaldı mı? Bu vatana, bu millete, bu mukaddesata eller uzatılmadı mı? Osmanlıyı parça parça edip batıya peşkeş çekenler, sonra da kurtuluş savaşı yalanıyla halkı kandırıp başa geçenler aynı zihniyetin insanları değiller mi? Ha İttihat ve Terakki ha CHP ikisi arsında bir fark var mı?

Halkın seçmediği, sevmediği, istemediği bu zihniyetin mensuplarını ve mümessillerini kalkıp ta tekrar halka musallat ederseniz, çok geçmez siz de kendinizi halktan bir sille yemiş bulursunuz.

Halkın tercihi kimden yanaysa siz de onlardan yana olun. Halk hangi düşünceyi başında görmek istiyorsa siz de onları atayın. Halkın iktidarını halkın istemediği adamlara ve düşüncelere peşkeş çekmeyin.

Bu halk kendi içinden çıkmış, kendisi gibi düşünen, kendisinin bakkalına, marketine, camisine giden adamları başında görmek istiyor.

Bu halk kendi tarihiyle, diniyle barışık insanları görmek istiyor.

Bu halka sırtınızı çevirip de yüzünüzü Kemalizm'e dönerseniz bu halka ihanet etmiş olursunuz.

Elinde fırsat varken eğer bunları değerlendirmezsen ne kulların yanında nede Allah katında kendini temize çıkaramazsın.

(Doğruhaber)