Anneler Babalar! Yaza Hazır mısınız?

14 Mayıs 2015 Perşembe, 11:16

Modern çağda okul, insan hayatının ayrılmaz bir parçası halini almış. Okul hayatı, yeni kültürlerin ortaya çıkmasına, yeni geleneklerin gelişmesine neden olmuş. Uzunca günleri olan yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte başlayan okullar, yine yazın gelişiyle tatile girmekte, yoğun bir çalışma ve sınav temposunun ardından yuvaya dönmekte çocuklarımız. Çocuklarımızın en güzel dönemleri henüz bir yerlere oturtulamamış, büyük sorunlarla dolu modern eğitimin pençesinde heba edilmektedir.

Genellikle aileler, okul döneminde çocuklarını okul programlarına teslim ederler. Oysa Müslüman ailelerin bununla yetinmemeleri, çocuklarını İslami ahlak ve terbiyeyle büyütmek için okul dışı programlara yönelmeleri gerekir. Zira küçük yaşlarda çocuklarımızı istediğimiz şekle dönüştürme imkânına sahibiz. Gerekli ilgi gösterilmezse ve uygun programlar dâhilinde İslami eğitime tabi tutulmazlarsa, tetikte bekleyen bozguncu fırsatçılar el atıp bozabilirler. Ailelerin üzerinde durmadığı ve İslami ahlak çerçevesinde yetiştirmek için çabalamadığı çocukların akıbetinin genellikle iyi olmadığı herkesin malumudur.

Dolayısıyla aile, okulla yetinmeden, çocuğun her anını hesaba katarak program yapmalı, İslami bir şahsiyet olarak yetiştirmek için çalışmalıdır. Çocuklarını dünyaya yönlendiren, refah içerisinde yaşamaları için çabalayıp ahireti önemsemeyen ve İslami yönlerini istenilen düzeyde geliştirmek için gayret göstermeyenler çocuklarına en büyük kötülüğü yaparlar. Zira dünya hayatı geçici olduğundan ahiret için bir birikim, bir hazırlık, daha doğrusu ahirete yönelik yatırıma dönüşecek çocukta İslami bir şahsiyet oluşturma çabası yoksa çocuğun geleceğini ateşe atma gibi büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız demektir.

Önümüzde koca bir yaz tatili var. Çocukların genellikle evde olduğu, okulla ilişkilerinin bulunmadığı üç aydan fazla bir zamanı kapsadığından, çocuklarının geleceğine önem veren anne ve babalar için büyük fırsatlar sunmaktadır. Zira çocukların yetişme ve gelişmeleri için sadece yaz tatiline has programlar bile yapılsa ve uygulansa ahlak ve terbiyelerine ciddi katkıları olacaktır. Çocuklarının dünya ve ahiret saadetini isteyen anne–babaların atacakları ilk adım, bütün zamanlarını içine alan uygun bir yaz programı yapmaları. Adım adım izleyerek ve gelişmelerini yakından takip ederek uygulandığı zaman güzel neticeler alınacaktır. Böyle bir programı yapma durumunda olmayan anne ve babalar, İslami derneklere başvurup çocuklarının gelişmelerinde yardımcı olmalarını isteyebilirler. Buna imkanı olmayanların başvuracakları yerler camilerdir. Zira camilerde yaz tatillerinde genellikle Kur’an programları icra edilmektedir.

Sıkıcı olmayan, sevgi ve muhabbet üzerine bina edilen programlar çocuklarımızı cezp edecektir. Sevdirerek ve hediyeler vererek İslami alanda yetiştirmeye çalıştığımızda etkin sonuçlar alabiliriz.

Anne babalar! Yaz tatilinde neler yaparak çocuklarımızı İslami alanda geliştirebiliriz? Bunun üzerinde durup kafa yormamız gerekiyor.

Çocuklarımızla ilgili ilk önceliğimiz namazdır. Namazlarına azami derecede önem vermeleri ve zamanında kılmaları için çabalamalıyız. Uykunun tatlı olduğu sabah namazlarına kesinlikle kaldırmalıyız. İmkânımız varsa, namazları cemaat halinde kılmalıyız. Zira namaz, terbiyenin, ahlakın ve Allah Teâlâ’ya kulluğun ilk adımıdır. Namazı olmayan çocuklara İslami eğitim verilemez. Namaz yapılacak bütün iyiliklerin kapısıdır. Çocuğumuzun namazını kâmil hale getirdiğimizde, arkasından diğer güzellikler gelecektir.

Kız çocuklarımız söz konusuysa, tesettüre alıştırmak için çabalamalıyız. Buluğdan çok önce tesettürleri üzerinde durmalı, örtünmenin olmazsa olmaz olduğu bilincini yerleştirmeliyiz. Yaşadığımız ortam nasıl olursa olsun, hiçbir şekilde İslami bir vecibe olan tesettürden ödün vermemeliyiz. Zor ve dayatmayla değil, sevdirerek alıştırmalıyız.

Her gün mutlaka Kur’an–ı Kerim okumalı çocuklarımız. Kur’an–ı Kerim onların hayatının parçası haline gelmeli. Uygun olmayan çevrede yaşayan çocuklar, etraflarına bakarak bu yönde bir isteksizlik içerisinde olabilirler. Ancak muhabbetle, sevgiyle ve hikmetle yaklaşmalı, çalışıp çabalayarak Kur’an’a yönlendirmeliyiz.

Çocuklarımızın yaş ve eğitim seviyelerine göre İslami kitaplar temin edip program dahilinde düzenli şekilde okutmalıyız. Kitapları okuyup anlamalarını teşvik için hediyeler vermeliyiz. Oluşturmaya başladıkları kültür birikimi içerisinde İslami kitaplar ağırlıklı bir yer edinince gelişmelerine olumlu katkı sunacaktır.

Evlerimizin içine kadar giren bazı aletlerden çocuklarımızı uzat tutmalıyız. Öncelikle televizyon ya da bilgisayar karşısında zamanlarını öldürmelerine müsaade etmemeliyiz. Televizyon, bilgisayar, tablet vb. gibi aletler çocuklara İslami ahlak veremeyecekleri gibi değerli zamanlarının heder edilmesine sebebiyet verirler. Ayrıca İslami kültür yerine bize tamamen yabancı ve ters olan Batı kültürünün etkisinde kalmaları söz konusu olur ki telafisi zor sonuçlara neden olur.

Çocuklarımızın İslami olmayan ortamlarda bulunmasına müsaade etmemeliyiz. Zira ortamların çocuklar üzerindeki tesirleri düşünüldüğünde, sahih ve temiz olmayan yerlerin çocuklardaki birçok güzelliği götürdüğü unutulmamalıdır.

Ayrıca arkadaş seçimi çok önemlidir. Helal ve haram sınırlarını tanımayan, İslam dairesi içerisinde hayatı olmayan ailelerin çocukları, genellikle aileden gördükleriyle hareket ettiklerinden çocuklarımızın üzerinde kötü etki bırakabilirler. İslami ahlaka sahip olmayan arkadaşlar, bütün çabalarımızı boşa çıkarabilir, çocuklarımızı kötü şeylere yönlendirebilirler. Dolayısıyla çocuklarımızın arkadaşlarının İslami ailelerden ve İslami anlayış sahibi olmalarına özen göstermeliyiz.

Fazla uzatmak istemiyorum. Çocuklar fidana benzerler. Nereye doğru eğersek o yöne doğru şekil alırlar. Kendi hallerine bıraktığımızda, yerimizi başkaları dolduracak, onları etkileyecek, yönlendirecek, dünya ve ahiretlerini heba edecektir. Bizde emanet olan çocuklarımıza İslami terbiye vermememiz durumunda mahşer gününde iki yakamızdan tutacak ve bizden hesap soracaklar.

Allah Teala’nın bize emanet ettiği yavrularımızın bozulmasına, dünya ve ahiretlerinin heba edilmesine müsaade etmeyelim. Aksi takdirdebu ağır hesabın altından zor kalkarız…

(Hürseda Haber)