Müslümanlar Nasıl Giyinmeli?

28 Mayıs 2015 Perşembe, 12:00

Her şeyimizi değiştirmek istiyorlar. Bakışımızı, düşüncemizi, algımızı, geleneklerimizi ve en önemlisi de İslam’a yaklaşımımızı değiştirmek istiyorlar. Bizi avuçlarına alıp oynamak, istedikleri şekli vermek, oyun ve entrikalarına ses çıkarmayan, bozgunculuklarına karşı kör ve sağır davranan insanlar haline getirmek için çabalıyorlar. İnsanlığa istedikleri şekli vermek isteyen ve cehaleti yeryüzüne hâkim kılmak için canla başla çalışan Batılıları kastediyorum.

Son zamanlarda artış gösteren tesettür defileleri ve Müslümanlara uygun şartlarda tatil kampanyaları gibi çalışmalar Batıdan esen rüzgârlardan kaynaklanan dayatma ve değişimin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Zaman ve şartlar ne olursa olsun tesettür, Allah Teâlâ tarafından Müslüman kadınlara farz kılınmıştır. Hiçbir şart ve ortam bu farziyeti ortadan kaldıramaz. Tesettür sadece baş örtme değil, bedeni de uygun şekilde örtmektir. Bunda özellikle beden hatlarının belli olmaması gibi bir çerçeve konulmuştur. Kimi yerlerde görüldüğü gibi altta dar elbiseler giyerek, üste çekilen başörtüsü tesettürün farziyetini karşılayamadığı gibi yozlaşmalara sebebiyet vermektedir.

Eskiden tesettür defileleri söz konusu olduğu zaman Müslüman kadınların dikkatinifazla cezbetmezdi.Hatta kimi yerlerde yoğun tepkiyle karşılanırdı. Ancak bugün, geniş bir çerçevede kadınları cezp ettiğini ve etkilediğini de görmekteyiz.

Müslüman kadınlar tesettür farziyetini yerine getirmeyi tasarlıyorlarsa, bu tür defilelerden uzak durmalı, tesettürün modasının olmayacağını bilmelidirler. Bu tür defilelerinden tesettürün farziyetinden çok, cazip bir görüntü oluşturma bunun yanında tesettür sorumluluğunu da yerine getirmehedefleniyorsa, bundan vazgeçmelidirler. Zirakötü örnek olduklarını, tesettürle alakası olmayan giysileri toplumda yaygınlaştırarak İslami sınırların çiğnendiği bir yönelişin içerisine girdiklerini bilmelidirler. Müslüman kadının koruma kalkanı olan tesettürü kullanarak, insanları bozmaya ve İslami olmayan giysileri sıradanlaştırmaya kimsenin hakkının olmadığını unutmamalıdırlar.

Örtüneyim derken daha çok dikkatleri celp eden elbiselerden uzak durulmalıdır. Örtünmede Müslüman kız ve kadınların ölçüsü, İslam’ın çerçevesini çizdiği tesettür şeklidir. Başkalarına hoş görünmenin ya da dikkatleri çekmek için rengârenk giyinmenin tesettürle alakası yoktur. Bu tipler, örtüyü kullanarak yeni adetlere yol açmakta, tesettüre uymayan örtü biçimlerinin Müslüman kadın ve kızlar arasında yaygınlaşmasına sebebiyet vermekte, böylece yozlaşmanın dalga dalga yayılmasına öncülük etmektedirler.

Müslüman kadın ve kızların örtünmeleri farzken, örtünürken İslami şahsiyetlerini muhafaza edecek ve İslami değerlere söz getirmeyecek şekilde tesettüre riayet etmeleri gerekirken, buna karşın Müslüman erkeklerin de giyim standartlarının olduğu unutulmamalıdır. Zira Müslüman erkeklerin kadınlar gibi bütün bedenlerini örtmeleri farz değilse de giydikleri elbiselerin şekli büyük önem taşımaktadır. Öncelikle elbiseleri İslami bir şahsiyetin giysisine uygun olmalıdır. Dar, rengârenk ve üzerinde garip şekiller bulunan tişörtler giyinmek uygun değildir. Müslümanın kişiliğine uygun, şahsiyetine halel getirmeyen, giyindiğinde başkalarının “Ne garip giyinmiş” demeyeceği şekilde sade ve temiz giyinmelidir.

Yukarıda kadınlarla ilgili kaygılarımızı beyan ederken, erkeklerle ilgili de benzer kaygılar vardır. Müslüman erkeklerin, İslam’la alakası olmayan insanlar gibi giyindikleri, çoğu yerde cahili hayat yaşayan biriyle giyim konusunda aralarında bir farkın kalmadığı görülmektedir. Özellikle bazı yerlerde Müslüman aile çocuklarını, Müslüman olmayan aile çocuklarından ayırmak neredeyse imkânsız hale gelmiş. Üzerinde kötü anlamlara gelen İngilizce kavramların bulunduğu tişörtler, daracık pantolonlar ve saç modelleriyle, giyim, tutum ve davranışlarında Müslüman şahsiyet demek için bin şahit gerekir.

Bu dökülmelerin sorumlusu başta Müslüman anne ve babalardır. Müslümanların tutum ve davranışları, giyim ve kuşamları İslami olmalıdır. “Henüz çocuktur” ya da “Gençtir, bir şey olmaz” yaklaşımları Allah Teâlâ’nın Müslümanlar için yasakladığı eski cahiliye hayatına pirim vermektir.

Tesettür defileleri emperyalizmin dönüşüm projeleridir. Müslüman kadınlar her türlü modadan kaçındıkları gibi tesettür modalarından da uzak durmaları, cahili hayata meylettiren bu tür yaklaşımlardan el etek çekmeleri gerekir. Özellikle anne ve babalar hem kendi giyimlerine dikkat etmeli, hem de İslam’ın çerçevesini çizdiği şekilde çocuklarının giyimlerine özen göstermelidirler. Müslüman aile çocukları bir yere gittiklerinde hal ve hareketleriyle, giyim ve kuşamlarıyla Müslüman şahsiyet olduklarını ortaya koymalıdırlar. Büyük küçük, bütün Müslümanlar sorumluluklarının bilincinde hareket etmeli. Çocuğunu İslami terbiye üzerine yetiştirmeyen, hareket, giyim ve kuşamının İslami olmasına özen göstermeyen anne ve babaların vebalinin ağır olacağı unutulmamalı.

(Hürseda Haber)