"Yemen bizim sessizce ölen bir coğrafyamız"

"Yemen bizim sessizce ölen bir coğrafyamız"

Yemen'de yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan UMAD Gaziantep Şube Başkanı Ömer Mert, Yemen'in sessizce ölen ve soykırıma tabi tutulan bir coğrafya olduğunu söyledi.

Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği (UMAD) Gaziantep Şube Başkanı Ömer Mert, Yemen'de devam eden savaş ve bunun beraberinde getirdiği insani felaketle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'in kamuoyunda yeterince gündeme gelmediğine ve Müslümanların, sorunlarını kendilerinin çözmesinin önemine değinen Mert, bir an önce Yemen'de devam eden açlık, sefalet, evsizlik, gıdasızlık ve çocuk ölümlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yemen'deki insani dramın yeterince görülmediğini dile getiren Mert, "İslam dünyası kan ağlıyor. Özellikle hilafetin kaldırılmasının ardından son yüzyılda kan, gözyaşı ve sessiz çığlıkların ardı arkası kesilmiyor. İslam dünyasında hakikaten bir vahşet gerçekleşiyor. Bizim ağıtlarımız ve gözyaşlarımız her nedense Kürtçe, Türkçe ve Arapça olurken ABD'nin, İngiltere'nin ve İsrail'in desteklediği zulümlerden dolayı sevinç çığlıkları ise İngilizce ve İbranice tekerrür ediyor." dedi.

"Birileri o coğrafyayı görmezden gelmemizi istiyor"

"Birileri o coğrafyayı görmezden gelmemizi istiyor." diyen Mert, "Peki, biz neden Filistin'i ve Suriye meselesini önemsiyoruz, kulak kabartıyoruz ama Yemen meselesini önemsemiyoruz. Kanımca bu ciddi bir algıdır. Birileri o coğrafyayı görmezden gelmemizi istiyor. Suriye, Filistin, Mısır, Tunus, Libya ile ilgileniyoruz ama Yemen'de durum çok farklı. Çünkü Yemen'de bir algı operasyonu var." ifadelerini kullandı.

"Mezhep savaşını başlatmak istiyorlar"

Yemen'de büyük bir insani dram yaşandığını ifade eden Mert, şunları söyledi: "Yemen'in nüfusu yaklaşık 25-26 milyon civarında. Bu nüfus içerisinde BM'nin verdiği rapora göre yaklaşık 10 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. Geriye kalanlar da gıda noktasında yeteri kadar beslenemiyor. Bu kirli savaştan dolayı 12 bin Müslüman can vermiş, 38 bin Müslüman da hafif veya ağır şekilde yaralanmış. BM bu dramı pişirip pişirip Müslümanların önüne koyuyor. BM'nin bu dramı zaman zaman gündeme getirmesinin nedeni bir çözüm merkezli değil. Bir mezhep savaşını başlatmak istiyorlar. BM aç olanlara yardım götürmek, evsiz olanlara çadır götürmek yerine zaman zaman böyle kamu oyununa çıkarak Yemen'deki yaşanan sorunu gündeme getiriyor."

Müslümanların, sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiğini vurgulayan Mert, "Allah Kur'an'da 'Hiç şüphe yoktur ki inananlar ancak kardeştirler. Artık kardeşlerinizin arasını bulun.' diyor. Allah, 'Sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi bir ideolojiye, dünya görüşüne sahip olmayan, meşrebi ve mezhebi farklı olan ama aynı zamanda Müslüman olan bir kardeşinize karşı katliam, cinayet içinde olun.' demiyor. Müslümanlar olarak bize düşen bir araya gelmek ve Müslümanların kendi sorunlarını Müslümanların çözmesini beklemek gerekiyor. Ama biz nedense Müslümanlar olarak sorunu ortaya koyuyoruz, çözümü ABD'den bekliyoruz. Allah'ın, 'Siz onların dinine girmeyinceye kadar Yahudi ve Hristiyanlar sizden asla razı olmazlar.' demesine rağmen." şeklinde konuştu.

"Yemen bizim sessizce ölen ve soykırıma tabi tutulan bir coğrafyamız"

Mert, Müslümanların ABD, İsrail ve İngiltere'den çözüm beklemesi durumunda kıyamete kadar kan ve gözyaşının akmaya devam edeceğine dikkat çekerek, "Yemen bizim sessiz çığlık atan, sessizce ölen ve soykırıma tabi tutulan bir coğrafyamız. Evet, bir an önce özellikle Türkiye'nin öncülük yaptığı büyük devletler bir araya gelmeli ve halen devam eden açlık, sefalet, evsizlik, gıdasızlık ve her 10 dakikada bir ölen çocukların ölümünün önüne geçilmelidir. Eğer biz Müslümanlar çözümü ABD, İsrail ve İngiltere’den beklersek hiç şüpheniz olmasın ki kıyamete kadar kan ve gözyaşı akmaya devam edecektir." dedi. (İbrahim Koçyiğit-İLKHA)