Halepçe'yi doğru okumak

18 Mart 2018 Pazar, 11:44

Tam otuz yıl önceydi. Elma kokusu yüklü zehir bulutları Halepçe'min göğünden ölüm olup yağmıştı üzerimize. Tam beş bin can düştü toprağıma. Analardan, ninelerden, bebelerden, dedelerden, civanlardan ceset yığınları oluştu. Şehrimi gazap sarmış, ölüm esir almıştı. 

On binlerce sakat ve yaralı. Yıllarca süren etkiler, sakat doğumlar, özürlü insanlar... Bir rapora göre katliam sonrası sakatlık, hastalık, sorunlu gebelik ve doğum oranları ile Hiroşima ve Nagazaki'nin 4-5 katı daha büyük tahribat bıraktı bu vahşet. 

Üzerinden tam otuz yıl geçti. Halen Halepçe'yi anlamaya muvaffak olamadık maalesef. Bir zalim Saddam ile bir kimyasal Ali ile tarif edilemeyecek kadar büyüktür bu mezalim. Tetikçi Saddam olabilir. Ancak uçaklar Rusların, kimyasal gaz Amerika'nın, onay(sükût ile de olsa) Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer batılı zalimlerin idi. Finanse edilmesi ise Arapların, yani adı Müslüman! olan diğer zalimlerin payına bırakılmıştı.

Zaman geçtikçe bu katliamın aslında uzun vadeli birçok projenin en önemli saç ayağı olduğunu gördük. Emperyalizme rağmen İran'a yanaşma eğilimi gösteren Kürtlere ağır bir ders vermek, İran'ı frenleyip zayıflatmak, kendi projeleri olan Saddam diktatoryasının önünü açmak bunlardan bazılarıdır.

Ancak sadece bunlar amaçlanmamıştı. Saddam'a da bir yumuşak karın oluşturulmuş, boynuna bir boyunduruk geçirilmişti. Nitekim o da haddi aştığında bununla hizaya getirilecekti. Yıllar sonra bu kimyasal silahlar bahane edilerek Saddam diktatoryasının ipi çekildiğinde resim daha da netleşmişti.

Bunlardan öte Halepçe'de Kürtlerin gerçeğini görmek lazım. Vatansızlıklarını, kültürsüzlüklerini, bir millet olarak her türlü özlük haklarından yoksun bırakılmışlığını, dört parçaya bölünerek bütün sorun, ihtilaf ve katliamlara karşı savunmasız bırakılmasını okumak lazım. 

Bu coğrafyada istikrarsızlığın ebediyen sürmesi,

Müslüman coğrafyasında iç davaların ilanihaye sıcaklığını koruması,

Biri güçlenip de üst akıldan farklı yol tutmaya kalktığında özgürlük ve huzura aç bırakılmış Kürtlerin böyle vaatlerle üzerlerine saldırtılarak hizaya getirilmesi,

Coğrafyanın bu şekilde hep avuçta tutulması

Bu zengin coğrafyanın tüm kaynaklarının sömürülmesi

Her istediklerinde bölme, parçalama, üleştirme dahil her türlü tasarrufu yapabilme... ve daha nice küçük büyük projeler derç edilmiş Halepçe özelinde Kürt parçalanmışlığında.

Bir emperyalist şer ittifakı kurulmuştu dünyanın bütün fırıldaklarından bihaber Müslüman, yoksul bir KÜRT kasabasına karşı. Bu ittifakın, bütün bireyleri ve de emelleri ile halen sürmekte olduğunu da bilmek durumundayız.

Fotoğrafın belki de en önemli kısmına gelince; Kürtlere dayak sopası rolü uygun görülmüştür. Emperyalist proje, bu kavmin iki yakasının bir araya getirilmemesidir. Böylece bütün coğrafyanın iki yakası bir araya gelemeyecektir.

Bu makus kaderin oturmasının en önemli müsebbibleri, Kürdistan'ın dört parçasını mündemiç dört ülkedir. Ulusal çıkarlar ve beka bahanesi ile emperyalist proje devam edip durmaktadır. (Dogruhaber)