Türkiye Kara ve Demir Yolu Haritası Çıkarıldı

Türkiye Kara ve Demir Yolu Haritası Çıkarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin kara ve demir yolu haritasını çıkardı. 2012'de illerin karayolu 63 bin kilometre olurken, köy yollarının ise 320 bin kilometreye ulaştığı bildirildi.

MANİSA - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılında illerin karayolu uzunlukları 2008 yılına göre yüzde 2 artarak 63 bin 255 kilometre oldu.


Köy yolu uzunlukları 2008 yılına göre yüzde 11,2 artarak 320 bin 366 kilometre, otoyol uzunlukları yüzde 10,7 artarak 2 bin 127 kilometre ve demir yolu uzunlukları ise yüzde 10,8 artarak 9 bin 642 kilometre oldu.

2012 yılı verilerine göre en fazla il ve devlet yolu uzunluğuna sahip olan il 3 bin 051 kilometre ile Konya iken en az il ve devlet yolu uzunluğuna sahip olan il ise 131 kilometre ile Yalova'dır. 2008-2012 döneminde il ve devlet yolu uzunluğu en fazla artış gösteren il yüzde 40,1 artışla İstanbul olurken, yüzde 29,0 artışla Giresun ikinci, yüzde 9 artışla Bilecik ile üçüncü sırada yer almaktadır. Aynı dönemde 25 ilin il ve devlet yolu uzunluğu azalırken, 5 ilin ise değişiklik göstermemişt. Nevşehir, yüzde 5,4 azalma ile il ve devlet yolu uzunluğu en çok azalış gösteren il konumundadır.

2012 yılında en fazla köy yolu uzunluğuna sahip olan il 10 bin 296 kilometre ile Ordu iken en az köy yolu uzunluğuna sahip olan il ise 426 kilometre ile Yalova'dır. İstanbul ve Kocaeli'nde ise köy yolu mevcut değildir. 2008-2012 döneminde köy yolu uzunluğu en fazla artış gösteren il yüzde 64,7 artışla Osmaniye olurken, yüzde 58,9 artışla Ordu ikinci, yüzde 53,6 artışla Ardahan üçüncü sırada yer almaktadır. Aynı dönemde 16 ilin köy yolu uzunluğu azalmış olup Denizli, yüzde 13,3'lük azalma ile köy yolu en çok azalış gösteren il konumundadır.

2012 yılında en fazla demiryolu uzunluğuna sahip olan il 653 kilometre ile Ankara iken en az demiryolu uzunluğuna sahip olan il ise 5 kilometre ile Tunceli'dir. 2008-2012 döneminde demiryolu uzunluğu en fazla artış gösteren il yüzde 110,6 artışla Ankara olurken, yüzde 103,7 artışla Eskişehir ikinci, yüzde 98 artışla Konya ise üçüncü sırada yer almaktadır. Aynı dönemde 2 ilin (Aydın ve Zonguldak) demir yolu uzunluğu azalmış olup 47 ilin ise değişmemiştir. Türkiye'de 23 ilde ise demiryolu ağı mevcut değildir.
2012 yılında Manisa ilinde il ve devlet yolu uzunluğu, 2008 yılına göre yüzde 0,5 artış göstererek bin 100 km' ye yükselmiş olup Manisa, bu değerle il ve devlet yolu uzunluğu en fazla olan 15. İl konumundadır. Manisa ilinde bulunan il ve devlet yolları uzunluğunun Türkiye genelindeki il ve devlet yolları uzunluğu içindeki payı yüzde 1,7'dir.

2008-2012 döneminde Manisa ilinde köy yolu uzunluğu yüzde 7,5 artış göstererek 5 bin 691 kilometreye yükselmiş olup Manisa bu değerle köy yolu uzunluğu en fazla olan 15.İl konumundadır. Manisa ilinde bulunan köy yolları uzunluğunun Türkiye genelindeki köy yolları uzunluğu içindeki payı yüzde 1,8'dir.

2008-2012 döneminde demiryolu uzunluğunda değişim gözlenmemiş olup 264 kilometrelik demiryolu ağı ile Manisa en fazla demiryolu uzunluğuna sahip 10.İl konumundadır. Manisa ilinde bulunan demiryolu uzunluğunun Türkiye genelindeki demiryolu uzunluğu içindeki payı yüzde 2,7'dir.

2012 yılında Ege Bölgesi'nde il ve devlet yolu uzunlukları 2008 yılına göre yüzde 0,3 artarak 7bin 273 k kilometreden 7bin 298 kilometreye yükseldi. Ege Bölgesi'nde bulunan il ve devlet yolu uzunluklarının Türkiye'de bulunan il ve devlet yolu uzunlukları içindeki payı yüzde 11,5'dir.

2008-2012 döneminde Ege Bölgesi'nde bulunan köy yolu uzunlukları yüzde3,1 artarak 32 460 km olmuştur. Aynı dönemde otoyol uzunlukları yüzde 1,9 artarak 264 km olurken demiryolu uzunlukları ise yüzde 0,5 artarak bin 695 kilometre olmuştur.

2008-2012 döneminde Ege Bölgesi illeri arasında il ve devlet yolu uzunluğu en fazla artış gösteren il yüze 2,5 ile Aydın iken il ve devlet yolu uzunluğu en çok azalış gösteren il ise yüzde 0,5 azalış ile Afyonkarahisar'dır. Aynı dönemde Manisa ili, Ege Bölgesi illeri arasında Aydın ve Uşak'tan sonra en fazla il ve devlet yolu uzunluğu artışı yaşanan üçüncü il konumundadır.

2008-2012 döneminde Ege Bölgesi illeri arasında köy yolu uzunluğu en fazla artış gösteren il yüzde 14 ile Uşak iken en çok azalışın olduğu il ise yüzde 13,3 ile Denizli'dir. Aynı dönemde demiryolu uzunluğu en fazla artış gösteren il yüzde 3,8 ile Kütahya olurken, en fazla azalmanın olduğu il ise yüzde 0,7 ile Aydın'dır. (Ramazan Sındıraç-İLKHA)