Kürdistan neden 2. Azerbaycan olmasın?

16 Haziran 2017 Cuma, 02:30

Geçenlerde Kürdistan Özerk Yönetimi, bağımsızlık referandumu için bir tarih belirledi: 25 Eylül 2017. Bu durum ülkemizde yine yerli yersiz açıklamalara, makalelere, hatta hezeyanlara yol açtı.

Gelin, bu makalemizde ülkemizde yaşayan muhtelif ırklar bağlamında konuyu ele alalım. Her ne kadar bazı insanlar kabul etmek istemese de, geçmişte tek tipçi zihniyetin zulmüne maruz kalmış bazı kesimler günümüzde tekçi söylemlere bürünse de Türkiye bir mozaik, yetmiş iki milletten oluşan.

Evet, ülkemiz bir mozaik dedik, gayrimüslimlerden başlayalım: Bildiğiniz gibi ülkemizde yüz binlerce Rum/Yunan vatandaşımız bulunmaktadır ve bu vatandaşlarımızın soydaşları bir değil, iki devlete sahip: Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Şimdi ülkemizde Rumlar yaşıyor, bunlar da ayrılıkçı fikre, bağımsızlık düşüncesine kapılabilir diye Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı yok etmeye mi çalışacağız? Böyle bir mantık olabilir mi?

Yine ülkemizde yüz binlerce Ermeni vatandaşımızın yaşadığı herkesin malumu. Hatta ekonomik sıkıntıları sebebiyle yüz binlerce Ermenistan vatandaşı da başta İstanbul olmak üzere ülkemizde kaçak işçi olarak çalışmakta ve alicenap devletimiz buna göz yummaktadır. Ermeni vatandaşlarımızın soydaşları ise Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla 1991'de bağımsızlıklarına kavuşup Ermenistan devletini kurdular. Şimdi ülkemizde Ermeniler yaşıyor, bunlar da ayrılıkçı fikre, bağımsızlık düşüncesine kapılabilir diye Ermenistan'ı yok etmeye mi çalışacağız?

Gelelim Müslüman vatandaşlarımıza, dindaşlarımıza:

Başta Kars, Iğdır, Ardahan olmak üzere Doğu Anadolu bölgemizde yüz binlerce Azeri vatandaşımız yaşamaktadır. Azerilerin daha büyük bir kitlesi ise Ermenistan gibi 1991'de Sovyet Rusya'nın yıkılması ile bağımsız bir devlete sahip oldu. Türkiye bırakın Azerbaycan devletini bir tehlike olarak görmeyi, dost ve kardeş ülke olarak her tür hamiliği gösterdi. Hatta iki devlet tek millet kavramı diğer Türkî Cumhuriyetlerle beraber en çok Azerbaycan için kullanılır.

Yine başta Mardin, Siirt, Urfa, Antep ve Hatay olmak üzere ülkemizde milyonlarca Arap vatandaşımız yaşamaktadır. Arap kardeşlerimizin soydaşları ise değil bir, onlarca devlete sahip. Şimdi ülkemizdeki Arap vatandaşlarımızda ayrılıkçı fikirler, bağımsızlık talepleri oluşabilir diye hangi bir Arap ülkesine düşmanlık besleyelim; Suriye'ye mi, Irak'a mı, Ürdün'e mi, Katar'a mı, Bahreyn'e mi, Suudi'ye mi?

Gelelim Kürt kardeşlerimize. Evet, ülkemizde milyonlarca Kürt vatandaşımız yaşamaktadır, her beş vatandaşımızdan biri Kürt kökenlidir. Fakat Türkiye dışında komşu ülkeler İran, Irak ve Suriye'de de hatırı sayılır bir Kürt nüfus bulunmaktadır.

Şimdi Irak'ta yaşayan Kürtler, on yıllardır sahip oldukları özerkliği referandum yoluyla bağımsızlığa dönüştürmek istiyorlarsa ve Irak'ın kendi bünyesinde bunu halledebileceklerse ülkemizin, bizdeki Kürtlerde de bağımsızlık eğilimi oluşabilir kaygısıyla bu duruma şiddetle karşı çıkması doğru mu sizce?

Kürt nüfus barındırmadığı için Sovyet Rusya'nın, Çekoslovakya'nın, Yugoslavya'nın bölünmesine, yeni bağımsız devletler teşekkül etmesine itiraz eden var mıydı? Hayır! Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar birlikte yaşama iradelerini kaybettiler ve Müslüman Boşnaklara İslam dünyası yeterince sahip çıkmadığından ancak bir Sırp vahşetinin, bir soykırımın ardından Bosna-Hersek bağımsızlığına kavuşabildi.

İyi veya kötü, Irak, çeyrek asırdır fiili olarak Şii, Sünni Arap ve Kürdistan olmak üzere zaten üçe bölünmüş durumda. Hatta Kürdistan'ın defakto bir bağımsızlığa sahip olduğu da söylenebilir. Nitekim Türkiye de petrol anlaşması, askeri eğitim gibi işimize geldiğinde merkezi Bağdat yönetimini by-pas edip Kürdistan Özerk Yönetimi ile hareket edebilmektedir.

Tıpkı Yugoslavya örneğinde olduğu gibi günümüzde Kürtler, Şiiler ve Sünni Araplar da birlikte yaşama iradelerini kaybetmiş durumdadırlar. Ülkemizdeki Kürtlerin beklentisi Türkiye'nin Kuzey Irak'taki soydaşlarına hamilik etmesi, yeni bir Bosna, yeni bir Halepçe katliamı yaşanmaması için çaba sarf etmesidir.

Bağımsız bir Kürdistan bizim için potansiyel bir tehdit, bir tehlike, bir düşman değil, olsa olsa Azerbaycan gibi dost ve kardeş bir ülke olur, tabii eğer doğru bir siyaset izleyebilirsek. (Doğruhaber)