Rehber TV Yew Venga Qey Haqa

Rehber TV Yew Venga Qey Haqa

Hirayê İslom qey her zowq besa. Gera ma, şiyayiş xwu, runıştış xwu, omayış xwu, vındertış xwu...

Hirayê İslom qey her zowq besa. Gera ma, şiyayiş xwu, runıştış xwu, omayış xwu, vındertış xwu... yan her gurêy xwu sey İslom biyar peya. Ayra vendış ma, qısdayış ma, goştari ma, omayiş ma ser rızê Homa'b. Raşti ser, haq ser, adalet ser şiyayiş Bısolmonon rî yew farza.

Ina farziyet gurron ma hemınî di gera xwu bumejnu ra. Yew dawêt esta, aya dawêt sey İslom nıb nîbena! Yew xêbati yena peya, a xêbati qey rızê Homa nıb nîbena! Yew kitap yen nıştış, aya nıştış hîqmet, ahlaq u raşti ra barê xwu niyer nîbena! Yew qaste vejiyên qey xeberdanî meselan ser, gera a qastê haqiqêt ser bıvêj! Çapkerdışê yew gastê raştî nuştış, haq vatış ser nıb nîbena! Yew radyo frekans xwu ra veng bı'd millet, aya veng ayetonî Qur'on, vatışê Muhammed aleyhi selam ra zıhmî niyêr, pê vatişê cahilti ser bıras goşan nîbena!

Yew televizyon dest pê kerd, çım millet cad hevêlyen a televizyon ser; aceb ına televizyon çı mêjnêna ra, komci proğram tedê esta, zêrê ayê di aya çi veşi ma şına esta? Persiyayiş in person ser meraq yın bena zêd. In meraq zi millet yew müddet ser hevêlnên aya televizyon ser. Labelê aya televizyon vaştişê millet ser nıb nîbena. Ma çımon xwu hevêlnen zaf televizyon'o, ted'ıd pisî ra, zıtî ra, edepsizî ra, zurî ra, xapıtış ra ber çik çino. Ina noqtı'd inson kayil yew televizyon bıb zêr veşi ser va xwu'r bon cıra, millet vazena ına televizyon pê xebêron, proğramon, filmon xwu va yew te'sir vıraz. Va vaaz bı'd, bahsê pexambero biker, qısdayış biyar derdon u kederonî millet ser...

Aceb Rehber TV, vınderti u vaştış millet ser yew icraat ana peya, arda peya? Pe sêrano sêra waxton düşmên'on İslom televizyon gureta xwu dest, millet xapênen u axlaq inson'on xarêbnen. Gera, ın şiyayiş nêbaşî ri yew televizyon bivej u va vaj: " Hin şımar bês! Bês ın şiyayiş şıma nêbaşî ri! Tiya ra pe ma ome meydono, ma zêrê ına millet kenî vêş! Dinê millet/ şiyayışê millet/ vaştişê millet ser ma proğramon xwu vırazen!" Rehber TV, pê rıze Homa'y ser vejiya u ına gıroni gurêvt kıfton xwu ser! Eya millete ma Bısılmoni! Goş bıdên ma, pê nomê Homa'y ma dest pêken qala xwu u ma von: " Ma zon goşî şıma bawê xebêre ma di, çimî şıma ino ma di, destê şıma he dua di, hin bes êneq vındertış, Rehber TV hini oncêna her cad!

Rehber TV, milletê ma ri yew mijdona, hasret ma pe ay kadiya, qey raşti u haq vejiya! Bêyn bêyn goşdari ma, runêşen qey çımdayış ma, tayra pê paştî bıdên ma, Rehber TV vejiyaya semed şıma! Rehber TV, yew vênga qey haqa Rehber TV, yew qısdayışa akılmendî ma ri Rehber TV, omiyayişa rındiya ma ri Rehber TV, raşti ser bena ra (Bangaheq)