Sudan'da Yemen aleyhindeki Koalisyondan çıkma kargaşası

Sudan'da Yemen aleyhindeki Koalisyondan çıkma kargaşası

Sudanlı askeri güçlerinin Yemen aleyhinde başlatılan Suudi Koalisyonunda yer alması ülke halkının protesto gösterilerine neden oldu.

Ömer El Beşir'in askeri darbe sonucu devrilmesi ve askeri konseyin oluşmasının ardından birçok Sudanlı da başkent Hartum'da greve başlayarak Sudan'ın Yemen savaşında Suudi-BAE Koalisyonundan çıkmasını istedi.

Greve katılanlar Yemen halkının kendi kardeşleri olduklarını belirterek ülkelerinin askeri gücünün koalisyondan ayrılmasını ve Yemen savaşına gönderilen çocuk ve yaşlı askerlerin ülkeye dönmelerini istediler.

Sözkonusu grev, geçen hafta Askeri Konsey Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dağlo'nun Sudan'ın Yemen savaşında Suudi Koalisyonunda yer almaya devam edeceğine vurgu yapmasının ardından gerçekleşti.

Sudan'ın Yemen aleyhindeki savaşta Suudi Koalisyonunda yer alması, birçok Sudanlı vatandaşın tepkisine yol açan bir mesele olmuştur. Ömer El Beşir Suudi Arabistan'dan mali destek alma ve Amerika ile ilişkilerini iyileştirip Washington'un Hartum aleyhindeki siyasi ve ekonomik yaptırımlarından kurtulmak hevesi ile Yemen aleyhinde Suudi Koalisyonuna katılmıştı.

Ancak bu beklentinin gerçekleşmemesinin yanı sıra Sudan'da da halkın ve farklı partiler ve görüş sahiplerinin eleştirilerine yol açtı. Bu gruba göre Sudan'daki mali kaynakların ve ekonomik şartların kötü olmasına karşın bu savaşa katılması insani ve mali kaynakların daha fazla boşa harcanmasına sebep.

Son haftalarda ise Sudan'daki geniş çaplı siyasi değişikliklere rağmen Ömer El Beşir'in devrilmesi ve askeri geçiş konseyinin oluşturulması ile bu konseye üye makamlar Sudan'ın Yemen savaşında kalmasına vurgu yapmaktalar. Bu konu bir kez daha protestocuların öfkesine sebep olmuştur. Mevcut durumda Sudanlı protestocular, askeri geçiş konseyinin feshedilmesini ve iktidarın sivillere devredilmesini istemelerinin yanı sıra bu ülkenin Suudi Koalisyonundan da çekilmesinde ısrarcıdırlar. Göstericiler açısından, Sudan, yabancıların özellikle de Suudi Arabistan ve BAE'nin müdahalecilik meydanına dönüşmüş ve askeri geçiş konseyi de bu ülkelerin müdahaleci girişimlerinin etkisi altında kalmıştı.

Protestoların artması ve protestocuların Sudan'ın Suudi Koalisyonundan çekilmesi isteklerinin şiddetlenmesi ile Suudi Arabistan ve BAE Sudan'daki askeri geçiş konseyine 3 milyar dolarlık bir yardım yapacaklarını bildirdiler.

Ray El Yevm Elektronik Gazetesi bu hususta şöyle bir yazı yayımladı:" Sudan askeri geçiş konseyinin yeni başkanı, Sudanlı askeri güçlerinin Yemen savaşına gönderilmesinin en önemli destekçilerindendir. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın onun konseyin başına geçmesinin ardından insani yardımları arttıracağı açıklaması da tesadüf değil.

Suudi Arabistan ve BAE tarafından böyle bir tutumun sergilenmesi, Sudan'ın Suudi Arabistan ve ortakları için ne denli önem arz ettiğini ve Suudilerin kendi hasmane politikalarını yürütmek için yandaş topladığını daha açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Böyle bir ortamda Sudan halkı ülkelerinin Suudi Koalisyonundaki varlığına son verilmesinin yanı sıra askeri güçlerin iktidardan çekilmesini ve sivil bir geçiş hükümetinin oluşmasını istiyorlar. Görünen o ki Sudan askeri geçiş konseyinin Sudan milli çıkarlarını ve ülke halkının isteklerini aldırış etmeden Yemen aleyhindeki koalisyonda kalma ısrarı, mevcut askeri iktidarın Sudan halkının çağrılarına ve isteklerine koordineli bir şekilde hareket etmediğini gösteren bir başka emaredir. Bu doğrultuda Sudan'daki değişim ve özgürlük koalisyonu liderleri şöyle bir açıklamada bulundular:" Sudan halkının devrimi protestocuların isteklerinin tamamen gerçekleşmesine kadar devam edecektir." (Ajanslar)