Bu Site Hepimizindir!

23 Aralık 2010 Perşembe, 00:00

Allah’ın adıyla!

Hidayet yollarını gösterip bizi İslam ile şereflendiren Alemlerin Rabbine hamd olsun. Rahmet olarak gönderilen ve hayatımız için numune olan Muhammed’e, pak ehl-i beytine, ashabına, etbaına, İslam için kanını feda eden aziz şehidlere ve kıyamete kadar izi sıra yürüyenlere salat ve selam olsun.

Değerli okuyucularımız!

Hürseda, iki yıllık yayın hayatını geride bıraktı. Bu süreç içerisinde sizlerle birçok şeyi paylaşmaya çalıştı. Elden geldiğince kendini geliştirmeye ve daha iyi hizmet sunmaya gayret etti. Gelişen olayların ve gündeme giren konuların gerçek yüzlerinin görülmesine ayna olmaya çalıştı.

Hürseda yayın hayatına başladığından bu yana Allah’a (cc) hamd olsun ki ilke ve prensiplerinden ödün vermeden çalışmalarını bu günlere getirdi.

Bu güne kadar; meseleleri ciddiyetle ve olgunlukla ele aldı, gerek yaptığı haberlerde, gerek haberleştirdiği konularda, gerek makalelerinde, gerek ele aldığı ve gündeme taşıdığı hadiselerde ve gerekse bunları okuyucuya sunuş şeklinde hakka, doğrulara ve aydınlığa açılan bir pencere olmaya, gören göz ve işiten kulak olmaya çalıştı. Hep haklının yanında olmaya ve haksızlığa karşı durmaya azmetti. Daima sorumluluk duygusuyla hareket etti, gereksiz ve basit meselelerle meşgul olmadı, meşgul etmedi ve hep seviyeli hareket ederek basitleşmedi. Her konuda dürüst ve adaletli tavır sergilemeye çalıştı. Hakkı ve doğruları savunmada, yanlışları ortaya koymada, haksızlık ve zulümleri deşifre etmede cesaretle hareket etti.

Bunun tabii bir neticesi olarak Hürseda; insanlarımızdan yoğun bir ilgi ve teveccüh gördü, kısa bir zaman içinde sanal alemdeki yerini alarak önemli hizmetlere imza attı.

Ancak ne zaman ve hangi alanda hakkın ve haklının lehinde bir şey olsa, ne zaman doğrulara hizmet edilecek olsa, ne zaman yanlışların üzerine bir projektör tutulsa, ne zaman çirkin işler, kötülükler, zulüm ve zorbalıkların üzerine gidilip deşifre edilse…..işte o zaman kötülüğün efendileri rahatsız olur ve kötülüğün hizmetçileri onlar adına devreye girer.

İşte bu yüzdendir ki Hürseda sitesi son zamanlara yoğun saldırı altında bulunuyor ve yaptığı hizmetler engellenmeye çalışılıyordu. Allah’a hamd olsun ki bunu başaramadılar ve başaramayacaklar da. Hürseda, sizlerin de destek, yardım ve dualarıyla eskisinden çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. 

Bu nedenle Hürseda çalışanları bir müddettir yoğun bir tempo ile çalışıyorlardı. Çok şükür çalışmalarını tamamladılar. Sitenin çalışmalarına sorunsuz devam edebilmesi ve daha kaliteli hizmet verebilmesi için gerekli tedbirlerini aldılar ve düzenlemeleri yaptılar. Bu arada; okuyuculara daha rahat ve kolay okuma imkanı hazırlamak, site içinde daha kolay ve çabuk gezinti yapabilmelerini sağlamak ve siteden daha iyi istifade edebilmeleri için bir takım değişiklikler de yapıldı.  

Umuyorum ki yapılan bu yeni düzenlemeyle daha güzel, daha kaliteli ve daha hayırlı hizmetler sunulur.

Bu site;

Her zaman sorumluluk duygusuyla hareket edecek ve hakkı savunacaktır. Haklının yanında olacak ve haksızlara karşı duracaktır. Ele aldığı her konuda cesaretli, dürüst ve adaletli davranacaktır. Hiçbir zaman gerginlik ve kaos taraftarı olmayacak, ancak zulüm ve haksızlık yapanlara karşı duracak, onların yaptığı çirkinlikleri deşifre etmeye çalışacaktır.  Bunu yaparken ise olgunluğunu muhafaza edecek ve basitleşmeyecektir.

Hürseda; çalışmaları boyunca, özelde memleketimiz ve halkımızı, genelde ise dünya Müslümanlarını ilgilendiren askeri, siyasi ve sosyal meseleleri, imkanlar elverdiği oranda gündemine alacak, kamuoyunun dikkatine sunacak ve bu meselelerin takipçisi olacaktır.

Bu Site Hepimizindir. Her gün baktığımız, dünyaya açılan bir penceremizdir. Hep birlikte sahip çıkacak ve bunu güçlendirip geliştireceğiz, her geçen gün daha da genişletecek ve büyüteceğiz. Hakkıyla hizmet verebilmek ve yüklendiği misyonu hakkıyla ifa edebilmek için gayret ve çaba içinde olacağız. Daha aktif ve daha etkin olması için çalışacağız. Ve Allah’ın izniyle bu site her geçen gün daha iyi hizmetler verecektir.

Gayret bizden, inayet ve muvaffakiyet yüce Allah’tandır (cc).

Sözün sonu, alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) hamd etmektir.

Allah’a emanet olun.