Hürseda hayırlı olsun

23 Temmuz 2009 Perşembe, 00:00

 HÜRSEDA HAYIRLI OLSUN

 
   Bize ilk emri oku olan ve Hak’ı Batıl’dan ayıran bir kitap gönderen Allah’a hamd, müminlere düşkün, konuşması ve susması hak olan Hz. Muhammed (sas)’e salât ve selam olsun.
 
   Önceden bir hiçken, bayağı yollardan ve aşamalardan geçerek, kendini hazır birçok nimetin içinde bulan, kurulu; mükemmel kainat yasalarıyla işleyen bir dünyaya yerleştirilen insanoğlundan kimileri;özünü unuttu,zulmetme yolunu tuttu.
 
   Zalimlerin çoğaldığı, zulmün katmerleştiği ve küreselleştiği, dilsiz şeytanların çoğaldığı bu zamanda Hür seda; mazlumların sesi olacaktır. İnancına, coğrafyasına bakmaksızın tüm mustazaflarla tesanüt içinde olacaktır.
 
   Hür seda; hiç kimsenin kişisel haklarını çiğnemeden, hakikati ve gerçeği dolandırmadan, sulandırmadan, dile getirecektir. Herkesin elinden ve dilinden emin olduğu bir yayın çizgisi sürdürmeye çalışacaktır.
 
   Hakkı ağızlarıyla söndürmeye çalışan, zalimlere çanak tutan, haberleri sulandıran, gizlemeye ve çalışan, insanları yanıltmaya çalışan, yayınların gırla olduğu bu dönemde Hür seda Hakk’ın ve halkın sesi olacaktır.Mezhebi, mesleği,meşrebi rengi ve coğrafyası ne olursa olsun tüm mağdurların ve mahrumların derdiyle dertlenecek,bu meyanda mesuliyetlerini yerine getirmeye çalışacaktır.
 
   Dünyanın bir ucunda bir Müslüman’ın ayağına bir diken batacak olsa,bunun acısını yüreğinin ta derinliklerinde hissedecektir.
 
   Yanıltan ve yönlendiren bilgi bombardımanının Fosfor ve Misket bombalarından daha çok mazlum halkımızın zihnini tahrip ettiği bu devirde Hür seda önemli bir misyon üstlenecek.        Şeytan’ın gör dediği gören ve gösteren medyaya rağmen Vahy’in penceresinden, Hak namına, hakikatleri söyleyeceğiz inşallah.
 
   Ahlaksızlık çirkefinin bir tufan halinde her istikamete taşıp uzanarak her fazileti boğmaya koyulduğu bu kara günlerde; ruhun maddeye, hakkın batıla, nurun zulmete, imanın küfre galebe çalması için tam bir tesanüt ile çalışacağız.
 
 

   “Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz ve hiç şüphe yok ki, Allah Muhsinlerle (Allah’ı görür gibi ibadet eden mücahitlerle) beraberdir."

 
   Her yerden gerekli gereksiz, zararlı zararsız, kirli temiz bilgilendirmeye ve yönlendirmeye maruz kalan insanımızın; bilakis fikir zihin, istidat, kabiliyet, vakit zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerret kıymetlerinin de israf ve heder edilmemesi Hür seda’nın hassasiyetle nazarı dikkate alacağı hususlardır.
 
   Üstadımızın ta yıllar önce işaret buyurduğu F Tipi medyanın taarruz niyetlerinden gafil olmamak hep uyanık olmak lazımdır.
 
 

   Üstad; “Bazı gazetelerin zaman zaman yaptıkları neşriyattan anlaşılıyor ki; Din ve İslamiyet düşmanları, ekseriya perde ardından bahaneler icad ederek dine saldırmaktadırlar. Doğrudan doğruya dinin ve İslamiyetin aleyhinde oluyorlar; dine hizmet edenleri bu uğurda türlü zorluklara katlananları toplum nazarında kötülemek,halkın sevgisini çürütmek için hücuma geçiyorlar; ta ki dine hizmet edenleri atıl vaziyete getirip,dini inkişafaa mani olsunlar; imansızlığın, ahlaksızlığın revaç bulmasını temin etsinler.”

 
Tüm Hür seda çalışan ve okuyucularını cennet selamı ile selamlıyor, minallahittevfik diyoruz.
 

Editor