Körfez İşbirliği Şurası’ndaki Beylere!

20 Nisan 2011 Çarşamba, 01:49

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ ŞURASI’NDAKİ BEYLER! BU TSUNAMİDE BOĞULACAKSINIZ.

 Körfez işbirliği şurasına üye devletlerin, Ortadoğu ve kuzey Afrika’da baş gösteren dini ve milli kıyamların karşısında takındıkları siyasi ve askeri teamüllerini tetkik etmede yarar var.

Şuraya üye devletlerin  Mısır, Ürdün, Tunus, Yemen ve Libya’da ortaya çıkan tahavvülata karşı farklı tutum sergilemeleri ve özellikle de Bahreyn’de şu anda yürüttükleri tutum şunu gösteriyor

1-      Körfez işbirliği şurasının  toplumsal bir deprem gibi ortaya çıkan bu tahavvülatı derinden inceleyen bir tahlil ve değerlendirmeleri yoktur. Başka bir deyişle bu devletlerin yöneticileri halkın taleplerini öğrenmeye ve onlara cevap vermeye meyilleri yoktur.

2-      Bölge halkı nazarında asıl suçlu ABD ve Avrupa olduğu ve bir anlamda baş gösteren kıyam bunlara karşı olduğu halde, Körfez işbirliği şurası, henüz ABD ve Batılıların, bu devletleri şimdiki  zor şartlardan kurtarabileceklerini ve eskisi gibi durumu kontrol edebileceklerini tasavvur ediyor. 1991’de Senegal’de gerçekleşen İslam Konferansı toplantısının ikili görüşmelerinde Bahreyn’in o dönemdeki padişahı (şimdiki padişahın babası),  İran’ın o dönemdeki cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’ye “ Eğer biz işleri ABD başkanı Bush (baba Bush)’a devredersek, kendisi bölgenin tüm sorunlarını halleder” demişti.

3-      Halkın taleb ve itirazlarını dış güçlerin mihrakı olarak gösterme yöntemi, diktatör ve demokratik olmayan nizamların kendi halklarını bastırmak için kullana geldikleri ve faydalandıkları tanıdık bir yöntemdir. Son yıllarda Yemen devlet başkanı, halkının itiraz ve taleblerine kulak vereceğine olağan üstü yöntemlere ve itiraz edenleri dış güçlere nisbet etme  yolunu seçti. Aynı şekilde Kaddafi, Libya halk kıyamının başlangıcında batı devletlerine hitaben “ El Kaide unsurlarının güvensizlik yaratma peşinde olduklarını” iddia etti. Batı, Libya şartlarını incelemeye alarak diktatörün gidici olduğunu anladıktan sonra  zahiren kıyam edenlere yardım etme senaryosunu uygulamaya koyunca, Kaddafi bu sefer halka hitaben “Batılılar ülkemize müdahale etmek istiyorlar” diyordu.

4-      Körfez işbirliği ülkeleri, kendi halklarının taleblerine kulak vereceklerine diğer bazı arap ülke halklarına yönelik genelgeler  çıkarıyorlar ki bu hem teaccub ve tessüf verici ve hem de o halkın istek ve iradesine aykırıdır. Mesela işbirliği şurası, “Yemen’deki yönetim Ali Abdullah Salih’in yardımcısına devredilsin” dedi.

Söylemek gerekirse ey işbirliği şurasındaki beyler!.. Kimi iş başına getireceklerini Yemen halkının kendisi karar verecektir. Onlar 32 yıllık başına buyruk yönetime son vermeye kararlıdırlar. Yemen’in içişlerine niye müdahale ediyorsunuz? ABD savunma bakanının son S.Arabistan ziyaretinde ne tür anlaşmalar yapıldı? Acaba bu ilk adım mı ve ikinci adımda Bahreyn gibi Yemen’e de askeri birlikler mi göndereceksiniz?

Agah olunuz!.. 20 yıl önce Zeynelabidin’i Tunus halkına dayattıran ve dışişleri bakanları Zeynel Abidin’in özel uçağıyla seferler düzenleyenler bile, Zeynel Abidin firar ettiğinde kendi ülkelerine sığınmasına izin vermeye cüret etmediler. Sormak gerekiyor. Tunus halkının yargılamak istediği firari diktatöre S.Arabistan niye kucak açıp barındırdı? Niye bu diktatörün ülke hazinesinden çaldığı ve beraberinde götürdüğü milyarlarca doları açıklamıyor? Bu paralar Tunus halkına iade edilmelidir.

Niye Mısır halkına mukabil, yönetim sütunları çatırdayan Hüsnü Mübarek’i başta tutabilmek için tüm telaşınızı ortaya koydunuz? Bu konuda Obama ve Mısır’ın önceki hükümet başkanıyla  olan temaslarınız kimseye saklı değildir. Bugün kayıtlardan kurtulmuş Müslüman Mısır halkının önerilerinizi içeren genelgelerinizi önemsemeden Hüsnü Mübarek’i yargılama peşinde olduklarına şahit oluyoruz.

İşbirliği şurasındaki beyler!.. Bahreyn dışişleri bakanı Şeyh Halid’in açıklamalarına bakınız. “Halkın zihninde acı hatıraların kalmaması için “inci” meydanını yıktık” diyor. Bahreyn halkının zihnindeki asıl acı hatıra, askerlerinizin sıktığı ve Bahreynli erkek ve kadınların göğsüne saplanan kurşunlardır. Bahreyn halkının zihnindeki acı hatıra, oraya gönderdiğiniz askeri güçlerinizin onların cami ve diğer mukeddasatlarını tahrip etmeleridir. Ve yine bu halkın zihnindeki asıl acı hatıra, suçsuz halkın tutuklanması, İngiliz ve ABD’lilerin öğrettiği vahşi işkenceler altında ölmeleri, yüzlerce doktor, mühendis ve ileri gelenlerinin işlerinden ihraç edilmeleridir…

Üstlendiğim görev süresince yıllarca sizinle dostluk kurmuş ve gidip gelen biri olarak, bölgemizdeki ülkeler arası ilişkilerin bölge halklarının menfaati doğrultusunda gelişebilmesi için bütün telaşımı sarfettim. Ama sizin sultacı dış güçlerin siyasetlerine tabi olmanız, bu büyük hedefe ulaşmamıza mani oldu. Baki kalan fırsatları heder etmeyin ve bir an önce halkınızla olan ilişkilerinizde yapıcı yeni bir planı icraata koyun. Halkınızın, yönetim şeklinizden ve bölgede ve dünyada izlediğiniz siyasetinizden kaynaklanan itirazlarını iyi tahlil edin ve ciddiye alın. Halk, yönetimden kenara çekilmenizi istiyor. Halkın bu haklı isteğine karşı direnmeniz faydasızdır. Bu, bölge halklarının okyanusundan harekete geçen bir tsunamidir ve irade ve İslami itikatlarını esas alan yeni  bir düzen kurulana dek de devam edecektir. Halkın bu ilahi isteği karşısında her kim durmaya çalışırsa ezilecektir.

“… zulmedenler ileride nasıl bir inkılabla devrileceklerini bileceklerdir…”

Menuçehr Mütteki. İran eski dışişleri bakanı.

Kaynak: Keyhan gazetesi 14 Nisan 2011

Tercüme: Adil Poyraz