Diktatörlerin Yıkılışı Yemene Ulaştı

13 Haziran 2011 Pazartesi, 14:23

Yemen diktatörü Ali Abdullah Salih'in tedavi için Suudi Arabistan'a gitmesiyle Yemen halkı korku ve ümit içine girdi. Suudi Arabistan’dan ulaşan haberler Abdullah Salih'in durumunun iyi olduğunu bildirse de yarasının çok ciddi olduğu ve tedavisinin uzun süre devam edeceği gözükmektedir.

Tedavi bahanesiyle Suudi Arabistan'a kaçan Abdullah Salih'in zahiren Yemen'e dönebileceğine dair bir emare yoktur. Taraftarları ve Suud makamları Abdullah Salih'in iyileştikten sonra Yemen'e dönebileceğini açıklasa da mevcut durum Abdullah Salih’in dönmemek üzere Suudi Arabistan'a gittiğini gösteriyor. Salih'in Yemen'den kaçması halkı bir yönden sevindirirken, diğer yönden geri dönebilir endişe içerisinde bırakmaktadır.

Halk, Abdullah Salih'in Yemen'den kaçışını sevinç gösterileriyle kutladı. Fakat devletin en kilit noktalarında oğlu Ahmet ve akrabaları bulunmaktadır. Vekalaten diktatörün yerine geçen cumhurbaşkanı yardımcısının orduyu başkentten çekme, arama ve kontrol noktalarının kaldırılması yönünde emir verdiği haberleri ulaşmaktadır. Halk ve inkılabi güçler, Abdullah Salih'in yerine vekâlet eden Cumhurbaşkanı yardımcısına da aynı şekilde karşı çıkıyor ve Yemen yönetimi için seçimlere kadar geçici bir şuranın oluşturulmasını istiyor.

Burada sorulması gereken soru, acaba Abdullah Salih'in kullanma tarihi geçti mi ya da diktatörlerin yıkılış dominosu Salih'e de ulaştı mı?

Bu soruya cevap vermek için birkaç noktaya dikkat çekmek gerekir:

Birinci nokta; Ali Abdullah Salih'in yönetimde kalma ısrarı, Körfez işbirliği Konseyi'nin planını kabul etmemesi, muhaliflere saldırı ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın muhasara altına alınmasıyla ülkenin içine düştüğü durum. Yemen'in içine düştüğü bu durum herkesten çok Amerika'yı endişelendiriyor.  Amerika ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de çıkarlarını korumak için Abdullah Salih'in fiziki varlığına ihtiyaçları vardı. Saraya yapılan saldırıda Abdullah Salih yaralanınca onun ülkeden çıkması Amerika için bir bahane oldu.

Yemen'in iç şartlarına, uluslararası ve bölge oyuncularının davranış ve söylemlerine bakıldığında Abdullah Salih'in Yemen'e dönme ihtimali yok. Bundan böyle Yemen'de Ali Abdullah Salih'in dönemi sona erdi denilebilir.

İkinci nokta; Abdullah Salih'ten sonra Yemen'in durumu! Abdullah Salih’in yardımcısı Yemen kanunlarına uygun olarak, ülkenin yönetim mesuliyetini uhdesine aldı ve ülkeyi yönetmek için büyük bir telaş içine girdi. Bu durumun devam etmesini isteyen Körfez İşbirliği Konseyi Abdullah Salih ve muhaliflerini buna ikna etmek için harekete geçti.  Eğer bu durum gerçekleşirse Salih'in yardımcısı 60 gün içinde ülkeyi seçime götürmek için dümeni eline alacak.

Önemli nokta şudur; Yemen halkı, geçici yönetimi kabul edebilir. Ancak yönetim, grup ve kabileler arasında paylaşılamazsa, ülkenin yeniden bölünmesi ve iç savaş çıkma ihtimali gittikçe artar.

Üçüncü nokta; Yemen'in geleceği ile ilgilidir. Eğer hükümet, El Ahmer ailesi tarafından kurulursa inkılâpçılar bu hükümeti kabul etmeyecek ve muhalefetten dolayı Yemen'de sebat ve asayiş olmayacak. Çünkü muhaliflere göre bu yönetim geçici cumhurbaşkanlığı şurasının teşkiline göre olmayacak. Eğer Yemen hükümeti bütün ülkede hâkim olmak istiyorsa, her bölge ve gruptan müteşekkil bir hükümet kurmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde merkezi zayıf bir hükümet, ülkeyi tekrar geçmişe ve hatta bölünmeye kadar götürebilir. Bundan dolayı Yemen'in yönetiminde tüm bölge, grup ve kabilelerden oluşan bir hükümet kurulmalı ki halkın menfaatini gözetleyebilsin. Böyle bir hükümet, Amerika ve Suudi Arabistan'ın menfaatına aykırı olacak. Ancak bekleyip görmek lazım.

Kaynak: Tabnak Sitesi

Yazar: Ruhullah Kasımiyan

Çeviren: Sabri Salih