Mübarek'in Mahkemesinden Sonraki Mısır

22 Ağustos 2011 Pazartesi, 03:30

Hüsnü Mübarek’in mahkemesi, zaman kazanmak için çabalayan ordu için fırsatların doğmasına yol açtı. Mısır Gazeteleri, Mısır inkılabının muzaffer olduğunu duyurdular. Hüsnü Mübarek’in hasta yatağında demir parmaklıklar arkasında mahkeme salonuna getirilmesinin şokunu herkes yaşıyordu.

Günün bitiminde iftar etmek için toplanan Mısırlı aileler bu konuda birbirleriyle derin sohbetlere, bazıları ise bahse giriyorlardı. Mübarek, mahkemeye getirilince görüntüsü devlet televizyonunda canlı olarak verildi. Halkın çoğu büyük sevinç yaşamaya, coşmaya ve hatta bazıları sevinçten ayakkabılarını havaya fırlatmaya başladılar. Mısırlıların bir kısmında ise büyük bir şaşkınlığın suskunluğu görülüyordu. Bazıları, 83 yaşındaki bu adamın bir zamanlar halkın babası olduğunu ileri sürüp ağlıyorlardı. Bazıları ise çok büyük ve önemli konular dururken bu mahkemenin göz boyama amaçlı olduğunu düşünüyorlardı. Çokları da şüphe ve tereddüt içerisine sıkışmışlardı. Bir karikatürist ise Hüsnü Mübarek’i fotoğraf makinalarının ve flaşlarının ışığının kuşatılmışlığı altında hasta yatağında çizmişti. Avukatı ise film yapımcısı koltuğunda oturup ona şöyle seslenmekteydi “Çok iyi. Şimdi de perişanlık rolünü oynama zaman!”

Yaklaşık olarak bütün gözlemciler, bu duygusal noktayı göz önüne alıp Arap baharının yerini Mısır ve bölge için tufanlı bir yaza tebdil edeceğini ileri sürmektedirler. Araplar, tarihlerinde ilk defa dış güçlerin müdahalesi olmaksızın rehberlerini baş aşağı edip adaletin önüne çıkarmayı başardılar. Birçok Mısırlı, bu işi yapan ilk ülke olduklarından dolayı övünüp, bu gelişmenin bölgede siyasi ve kültürel rehberliğin göstergesi olduğunu savunmaktadır.

Bazı siyasi muhalifler, Mübarek’in devrilmesinden önce de sonra da itirazlarının devam etmesinden dolayı gücü elinde bulunduran ordunun Mübarek’i yargılamaya mecbur kaldığını biliyorlar. Bu isteği kabul etmekle ordu zaman kazandı. Tahrir meydanındaki gösteriler sona erdirildi. Şu ana kadar muhaliflerin vahdetini gerçekleştirme amacıyla toplanma için acil bir istek meydana gelmedi. Gözlemcilerin vardıkları netice ise şuydu; “Ordu mecbur kalmasaydı Mübarek’in yargılanmasına izin vermeyecekti. Zaten o da onlardan biridir. Eski hava kuvvetleri komutanıdır. İsrail’le 1967 yılında girilen savaştan dolayı ordu arasında henüz saygı duyulmaktadır”

Aynı şekilde bu mahkemenin daha ileri boyutlara ulaşmaması için ekonomik açıdan Mısır’a önemli yardımlarda bulunan Suudi Arabistan’ın baskı yaptığı haber verilmektedir.

Bu mahkemenin ordu büyüklerinde oluşturduğu en büyük korkulardan biri, Mübarek’in avukatının Mısır Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi’nin, itiraz edenlerin bastırılması için Hüsnü Mübarek’le işbirliği yaptığını ileri sürüp onun da Mübarek’le birlikte yargılanması ile ilgili isteği oldu. Bununla birlikte başka sorunlar da söz konusudur.

Halkın öldürülmesiyle ilgili Hüsnü Mübarek’in verdiği emrin doğruluğu ortaya çıkarsa neler olacak? Gerçekten ölüm cezasıyla yüzleşecek mi? Suçsuz olduğu kabul edilirse ne tür tepkiler ortaya çıkacak? Ordunun ve yargı görevlilerinin mahkemeyi uzun bir zamana yayacağı halk arasında konuşulmaktadır. Bu geciktirme kaygıları halkta rahatsızlıklara ve yer yer gösterilere sebep olmaktadır.

Rejime itiraz eden halkın devam eden itiraz ve baskılarının neticesinde Mübarek’in demir parmaklıklar arkasında yargılanmasının yolu açıldı. Ordunun bununla zaman kazandığı mümkündür. Ancak uzun zamanda gerek Mısır ve gerek bütün Ortadoğu’da Mübarek gibilerinin yargılanmasından ilham alan rejim muhalifleri, Ortadoğu’daki zalim yöneticilerin yaptıklarının hesabını halka vermeleri amacıyla mücadeleye başlayacaklar.

Kaynak: Nooré Hekmat

Çeviren: Ahmet Dağcı