İngiltere'de Taht Töreni, Filistin'de Felaket Günü

19 Mayıs 2012 Cumartesi, 11:32

İngilizler bu günlerde Kraliçe II. Elizabeth’in tahta gelişinin yıldönümünü kutlamak için göz kamaştıran “Cubili Elması” isimli şenliklerle meşguller. Yaklaşık 60 yıldır bu merasimi II. Elizabeth için yapıyorlar. Babası VI. Corc’un 1952 yılında ölmesi üzerine tahta getirilen II. Elizabeth henüz 25 yaşındaydı.

Her ne kadar işgal zor ve dayatma neticesinde gerçekleşse de onu yâd etmek gerekir. Filistinliler, 20. Asrın en büyük faciası olup hiçbir milletin yüzleşmediği bu büyük cinayetin zihinlerden silinmemesi için bu günü yâd ediyorlar. Bu, İngilizlerin faal olarak içinde bulunduğu ve rol üstlendiği bir insanlık faciasıydı. İngilizler, Filistin topraklarını gasp eden işgalci Siyonistlerin rüyalarının gerçekleşmesi için, bu büyük facia gerçekleştirip Filistin’in şehirlerinden köylerine kadar her tarafı viran edip Filistin halkını göçe mecbur ettiler. Filistin’in Siyonist Yahudilere verilmesinde İngilizlerin girişimi 1917’deki Balfur Bildirisiyle başladı.

Bu tarihten sonra Filistin’e İngilizlerin Kaymumiyet dönemi dayatıldı. Yıkılan Osmanlının elindeki bunca yerleşim yerinden Filistin’in üzerine yoğunlaştılar. İngiltere, bu hedefin gerçekleşmesi için Filistin topraklarına yerleşti. Bunu Balfur Bildirisi çerçevesinde Filistin topraklarında Siyonistlerin egemenliğini sağlamak için yapıyordu.

Bundan böyle İngiltere’nin Filistin’e yönelik 31 yıllık sömürgesi (1917–1948) başladı. Balfur Bildirisinin yayınlanmasıyla İngiltere’nin ilk askerinin Filistin’e ayak basmasının yolu açıldığında bütün programlar Yahudilerin Filistin topraklarında egemenlik kurmaları üzerine bina edilmişti. Balfur Bildirisiyle Yahudiler için milli bir vatanın kurulmasından kasıt Filistin topraklarının işgaliydi.

İngiltere’nin Filistin’i sömürmesinden sonra İngiltere’nin Filistin’deki temsilcisi Filistinliler ile Yahudiler arasındaki çekişmelerde her zaman Yahudileri destekledi. Bununla birlikte İngiltere’nin kaymumiyeti, Yahudilerin Filistin topraklarına göçmeleri, silahlarla donanmaları ve mal sahibi olmalarında yaygın şekilde kullanıldı. Bilinen bu olayları ispatlamanın gereği yoktur. Silahlı Siyonist cinayet gruplardan İrgun, Haganah ve Eştern’in İngiltere’nin kaymumiyet döneminde Filistinliler hakkında işlediği cinayetlere bakmak yeterlidir. Bu cinayet şebekeleri silahları nereden getiriyorlardı? Bunca cinayetlere rağmen neden İngilizlerin en küçük bir tepkisini bile çekmediler?

Bugün Filistin işgalinin 64. Yılındayız. Bu facia dolu günü yâd etme merasimiyle uğraşıyoruz. Bu günlerde İzzeddin Kassam ve Fevzi Kavkeçi gibi Filistinli kahramanların Filistin topraklarındaki büyük direnişlerini yâd ediyoruz. Bugün Siyonistlerin zindanlarında bulunan esirlerin yaşadığı elem dolu sıkıntılarla döşenmiş hatıralarını yâd eder gibi…

Filistin’in nikbe (facia) gününde, bu büyük cinayetlere ortak olan, Filistin’in işgaline ve Filistin halkının topraklarından çıkmasına sebep olan İngilizleri, diğer yardımcılarını ve Siyonistleri asla bağışlamayacağız. İngiltere’den en az talebimiz Filistin halkından özür dilemesi ve topraklarından sürülmüş Filistin halkının Filistin’e geri dönüşü için çabalamasıdır. Filistinlilerden zorla aldığı hakları geri vermesini, onlarca yıldır topraklarından uzakta, sıkıntı içinde yaşayan Filistinlilerin sürgündeki yıllarda yaşadıkları zorlukları tazmin etmesini istiyoruz.

Yazan: Xussan Mustafa eş–Şami

Kaynak: Qodsna

Çeviren: Ahmet Dağcı