ABD Siyasetindeki Siyonist Nüfuz

03 Şubat 2013 Pazar, 00:05

Amerika hazinesinin başına Jacob Lew’in getirilmesiyle İran’a karşı ambargonun daha da ağırlaştırılacağını ileri süren Siyonist rejime yakın haber ajansları, böyle bir seçimden dolayı Obama’ya yönelik takdirlerini her ortamda dile getiriyorlar.

Siyonistlere ait kurumlar, Amerika’da farklı makamlarda görev yapacakların seçimiyle ilgili çalışmalarda, seçileceklerin Siyonist rejimin hedefleri ve menfaatleri paralelinde çalışacak kişilerden oluşması için çok çaba harcadılar. Ganimet taleplerini en üst seviyeye çıkaran Siyonistler Obama’nın ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde hükümette daha fazla etkin olmak için çabaladılar. Bunun için de Siyonistlere ait değişik grup, kurum ve basın organlarının itirazları, muhalefetleri, lobileri, açıklamaları, takdir ve teşekkürleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bundan dolayı ABD başkanı Obama’nın teklif ettiği seçenekler Siyonist ölçülere vurulmuş, nihayetinde ya itiraz edilmiş ya da ABD başkanının teklifi onaylandı.

Bu çerçevede her ne kadar siyonistlerin önemli kurumları Chuck Hagel ve John Kerry gibi şahısların İran ve Filistin gruplarına yönelik tutumlarını göz önüne alarak seçimlerinden dolayı öfkelenseler de, Siyonistlerin menfaatleri çerçevesinde onlardan biat almaya rahatlıkla muvaffak oldukları görülmektedir. Aynı şekilde kendilerini savunanları ve sahip çıkanları seçtiği için Obama’ya bolca övgüler dizmekten de geri durmuyorlar. Görünüşte ABD başkanının iradesiyle yapıldığı görünen seçimler neticesinde yapılan görevlendirmeler, gerçekten ise Siyonistlerin tercihlerine dayanmakta, onların uygun gördükleri kişiler farklı makamlara oturabilmektedir. İstenilen şahısların seçimi konusunda Siyonistlerin hedeflerinin bir eksen paralelinde yürüdüğü görülmektedir.  Bu da seçilen kişilerin Siyonist rejimin tayin ettiği mesirde yürümeleri ve bu rejimin düşmanlarına karşı baskıcı davranmalarını esas almaktadır.

Örneğin Jacob Lew’in Amerika’nın hazinesinin başına seçilmesi Siyonistlere bağlı medya ve örgütler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Siyonistler, bu seçimi İran’da yönelik ambargoyu daha fazla şiddetlendirme yolu olarak görüp Obama’nın seçimine karşı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Siyonistlere ait haber ajanslarından AC Press şunları dile getiriyordu: “Amerika’da İsrail taraftarı oluşumların ve kurumların rehberleriyle yaygın ilişkileri bulunan ve Yahudi bir Ortodorks olan Jacob Lew’in seçilmesi bizim sevinmemize neden oldu. O, Amerika’nın İran’a karşı ambargoyu sürdürmesi ve daha da şiddetlendirmesi yolunda en iyi bir seçimdir” Siyonistlere ait bu haber ajansı devamında şunları dile getiriyordu: “Jacob Lew çok yakın bir zamanda İsrailli meslektaşıyla görüşecek ve İran’a karşı ambargoların nasıl daha fazla yaygınlaştırılabileceği üzerinde bilgi alışverişinde bulunacak”

Bu açıklamada dikkat çeken önemli bir nokta, İran’a karşı ekonomik ambargoların şiddetlenmesini destekleyen Chuck Hagel’in İran’ı savunduğuyla ilgili Siyonistlerin yaygın eleştirisine tabi tutulması. Konuyla ilgili açıklamalarda şunlara yer verilmektedir: “Chuck Hagel Amerika savunma bakanlığına seçildi. İran’ın kontrol edilmesi için bu ülkeye yönelik ekonomik ambargonun şiddetlenmesini savunanlardan birisi sayılmaktadır” Bu açıklama, Siyonistlere ait basın organlarının, Chuck Hagel gibi birinin İran’ı savunduğuyla ilgili iddialarını boş çıkarmaktadır. Onlar, Siyonist rejimin menfaatleri çerçevesinde bu şahıslardan daha fazla istifade etmek için bütün bu kargaşaları çıkarmakta, İran ve Filistin grupları gibi Siyonist rejimin düşmanlarına karşı şiddetli bir mevzi edinmeleri amacıyla onları yönlendirmeye çalışmaktadırlar.

Kaynak: Xebergozariyé Fars

Çeviren: Ahmet Dağcı