Her Mevsimde Allah (CC) ile Alışveriş Yapan Bir Cemaat

01 Haziran 2015 Pazartesi, 12:51

Kurulduğundan beri hak uğrunu haklının ve mazlumun yanında olmayı kendine bir şiar edinen Kur'an ve sünnetin gerekliliğini yerine getirmek adına dininden inancından ve davasından asla taviz vermeyen bir cemaatten bahsetmek bir şeref olsa gerek.

Her mevsimi Allah ile alışverişte olan, şehadetle, hicretle, malıyla, evlat acısıyla kendini Allah'ın aziz dinine adamış fertlerinin çektiği cefalarla yeşeren ve her dönemde ab-ı hayat misali Allah cc kendisinden kabul ettiği şehitleriyle dimdik ayakta duran bir cemaat ne de övülesi bir cemaattir.

7-8 Ekim olaylarında şehit düşen kardeşlerimiz ile ilgili değer verdiğim bir hocam ile hasbihal ediyorduk; hocam bu Müslümanların bu zalimlerden çektiği nedir? Yakıp yıktıkları, talan ettikleri, Mushafları yaktıkları yetmiyormuş gibi şimdide Allah için kurban eti dağıtan Yasinlerimizi, Hasanlarımızı hunharca şehit ediyorlar. Hiç unutmam hocam bana birazda kızgın bir yüz ifadesiyle ey kardeşim biz daha Allah (CC)’tan ne istiyoruz daha taze şehit veren bir cemaatiz, Allah bize değer veriyor ki bizimle alışverişine devam ediyor, bizden canlarımızı alıyor demek ki bizi seviyor ve amellerimizi bu şekilde takdir ediyor.

Şehitler kıymetlilerimiz, nazenin civanlarımız, güllerimiz olsalar da onların dünya hayatından göç etmesi bizim için çok zor olsa da bundan şüphemiz yok ki Allah cc onların kanıyla bizlere ve bu camiaya yeni devrimler devşirecektir.

Bunu iyi bilmek gerekir ki bu cemaatte her ne kadar hayatta olan fertler çalışıp çabalıyorlarsa da Allah (CC)’ın lütuf ve keremine mazhar olmanın en büyük sebebi canlarını Allah yolunda ısmarlayan şehitlerin kanları ve onların arkasında kalan yetimlerin sabır ve sebatıdır.

Şehitlerimiz aynı zamanda şahitlerimizdir, yapılan zulümleri Allah'ın dinine yapılan saldırıları, düşmanca fiilleri kanları ile Allaha sunarak şahitlik edeceklerdir. Şehitler; sessiz kalan, sesini duyurmak isteyip duyuramayan kişilerin, Allah'ın onları işitmesi, içlerindeki kopan fırtınaları şehadetle ödüllendirerek adlarını ve namlarını arş-ı alaya ve yeryüzüne duyurmasıdır.

Şehadet bu cemaate mirastır; aşkla sevgi ve muhabbetle Allah'ın dinine sarılarak hizmetkar olmayı kabul eden, canıyla birlikte her şeyini davası uğruna ortaya koyan bir cemaatin en güzel ve olması gereken mirası da bu olması gerektiği kanaatindeyim.

Allah dini için çalışmaktan, gece gündüz cehd etmekten, dünya için kazancı elde edecek vakti bulamayan ve bu nedenle her dönemde lüks diyebileceğimiz bir zenginlik ve dünya malına sahip olmayan bu fertler, Allah’a sunabilecekleri, dünyada mal ve mülk ile kıyaslanamayacak kadar değerli olan canları oldu.

Onlar Allah dini uğruna işkenceyi arınma bildiler, hicreti vuslat bildiler, hapishaneleri Yusufi medrese bildiler, şehadeti en büyük lütuf bildiler, bu nedenle dimdik ayakta durdular. Allah onları önlerine yeni kapılar açtı, Peygamber sevdası için meydanları doldurdular, âlim ve âlime yetiştirdiler, çoğaldılar her biri bir Musap b. Umeyr gibi şehirlere dağıldılar.

Müşriklerin Hz. Peygamber ve ona tabi olanlara ambargo uyguladıkları dönem gibi bu cemaatin fertleri aylarca aç kaldılar ama zerre kadar pişmanlık duymadılar. Dünyadaki yaşanabilecek, en büyük acıları yaşayarak adeta bilenerek bu merhaleye geldiler.

 Bu yazılanlarda zerre kadar mübalağa olmadığını belirtmek isterim. Burada anlatmak ve vurgulama istediğim; Bu cemaat işkence, zindan, hicret ve şehadet imtihanından Allahın izniyle geçmiş bir cemaattir. O'nu bu tür çirkef ve haince saldırılarla bitiremezler, diz çöktürmezler aksine daha çok güçlenerek yoluna devam edecektir.

Bütün bu saydıklarımdan sonra son olarak altını çizmek istediğim nokta şudur ki; bu cemaat bütün bu yapılanlara rağmen asla zilleti kabul etmez, izzeti kendine hayati bir ilke olarak seçmiş, herkese hakkını en iyi şekilde iade etmeyi bilen ve bu işi en iyi şekilde başarabilen bir manevra kabiliyetine sahip olduğunu da asla unutmamak gerekmektedir.

Sözlerimin sonunda İdile bağlı Kozluca (Xanık) köyünde Hdp tarafında şehit edilen M.Şerif Şimşek ve A.Celil Talayhan'ın şehadetlerini tebrik eder ailesine ve dava arkadaşlarına sabr-ı cemiller dilerim.

Selam ve Dua İle

(Bilal Çevik)