Türkiye Türklerin, Kürdistan Kürtlerin midir?

19 Aralık 2015 Cumartesi, 00:09

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.(Nisa -132)

Hiç şüphesiz ki Yeryüzü, gökyüzü ve her ikisi arasındakilerin tamamı Allah’ındır insanlarda Allahın kullarıdır mülkün tamamıda Allaha aittir.

Bu yüzden Türkiye Türklerindir Kürdistan Kürtlerindir Arabistan Araplarındır ve benzeri ırkçılığı tetikleyen sözler ırkçı zihinlerin ürünüdür bunu söyleyen ırkçıdır. “Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür” deyimi de kuru avuntudur. Her Müslüman bilir ki ırkı belirleyen Allah’tır. Allah Katında sizin en üstün olan, ırk ya da soyca değil takvaca en ilerideki birey olanınızdır. Müslümanlar vakti zamanında bu toprakları içerisinde her ırkın olduğu Müslümanlar İslam uğruna Allahın hükümlerini bu topraklarda tatbik etmek uğruna Allahın dininin tatbik edilmesini istemeyen kâfirlere karşı savaşarak kanlarını feda edip şehit düşerek bu toprakları fetih etmişlerdir. Dolayısıyla “Türkiye sadece Türklerin” değil bilakis Türkiye hem Türklerin hem Kürtlerin ve diğer tüm Müslümanlarındır.

Kürdistan sadece Kürtlerin değil bilakis Kürdistan hem Kürtlerin hem Türklerin ve diğer tüm Müslümanlarındır.

Fakat işin özü yeryüzünün tamamı ve içindekilerin hepsi Allah’ındır, mülkün yegane tek sahibi Allah’tır insanlar ise bu yeryüzünde emanetçi olup Allah’ın kulları üzerinde onun indirdiği kanunları yasaları hükümleri kısaca onun dinini tatbik etmekle mükelleftirler. Elbette ki Allah azze ve celle insanları yaratıp insanların diledikleri gibi kendi heva ve heveslerine göre özgürce yaşamayı serbest bırakıp insanı başıboş bırakacak değildir. Allah insanı kendisine kulluk etmesi için yarattı bu kullukta insanın nefes alıp verdiği her an yani beşikten mezara kadar hayattaki bütün davranışlarını bütün kararlarını kapsar. Kulluk yapması için insanın içtimai, ticari, eğitim, iktisat alanlarında yani insanın Rabbi ile kendisi ile, devlet ile ve diğer insanlar ile olan ilişkilerin bütününde insanın amellerine ilişkin bütün meselelerde insanın nasıl ne şekilde neye göre hangi kıstas ve ölçülere göre yaşayacağına dair Allah azze ve celle göndermiş olduğu dinde tek tek hükümlerini belirtmiştir. İnsanların hepsi Allah’ın kullarıdır. Allah’ın kullarının üzerine Allah’ın indirdiği hükümler tatbik edilmelidir.

Yoksa nemi olur Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu;

“Bir Devletin yöneticileri ALLAH'ın indirdiği kitap ile hükmetmezse, ALLAH onları birbirine düşürür.” [ İbn Mace - İmam Ahmed bin Hanbel Müsned ]

 Daha mı ne olur;

“Türkiye’nin  güneyinde Ceset torbası, Kefen  satışı yüksek olur. Türkiye’nin batısında annesi babası belli olmayanların nüfusu çok olur.”

Ey Allah’ın kulları olan ve kendisine kulluk etmesi için yaratmış olduğu insanlar üzerinde insanın bütün fiillerine ilişkin Allahın indirdiği kanunları, yasaları, hükümleri tatbik edilmesi için mutlaka ama mutlaka bir otoriteye bir devlete ihtiyaç vardır.

Eğer Allah’ın kulları üzerinde Allah’ın indirdiği kanunları, yasaları ve hükümleri tatbik edecek bir devlet bir otorite ortada yoksa o halde kurulduğu vakit insanların huzur bulacağı adaletle tanışacağı insanların Allah’tan razı olduğu Allah’ında kullarından razı olduğu böylesi bir otorite ve bir devleti meydana getirmek için gece gündüz demeden çalışmak her Müslüman’ın boynuna bir farzdır bir borçtur.

Sonuç olarak denilmelidir ki ey barış isteyen kişiler, ey devlet gelin söylediğinizi iddia ettiğiniz kelimeye, gelelim la ilahe illallah kelimesine gelelim tüm sistemleri ve izmleri ret edelim, dinimiz İslam adımız Müslüman olsun.

(Arafat Akgün)