Irak Kürdistan'ının bağımsızlığı

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 07:33

Bismillahirrahmanirrahim.

Üzerinde çok Polemiklerin olduğu, neredeyse herkes tarafından tartışılan ve bir türlü üzerinde mütabık kalınamayan bir konudur ‘Irak Kürdistan’ının Bağımsızlığı’

Dünyada vuku bulan sıkıntıların çoğu insanca oturulup tartışma gereği duyulmayan küçük sorunların, büyütülmesinden kaynaklıdır.

Şu referandum konusu da masa başında oturulup makul bir karar alınır ve nihayetinde müsbet veya menfi bir karar verilir.

Şöyle bir kurulması düşünülen ‘Bağımsız Kürdistan Devleti’ ile ilgili açıklamaları gözden geçirir isek…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir kararın, Irak için elverişli olmadığını söylerken,

Abd ertelenmesinden yana.

İran henüz tam olarak tavrını ortaya koymuş değil.

Batılı devletlerden ses seda yok.

Yani anlayacağımız bu tartışma henüz bitmiş değil.

Ancak bir gerçek var ki;

Bir Müslüman asla bağnaz olmamalı.

Ve bir Müslüman olayları sadece kendi penceresinden okumamalı,

Veya Henüz netleşmemiş bir konuda keskin kararlar vermemeli.

Peki böyle bir devlet kurulmalı mı?

Bir Müslüman için ölçü şu olmalı:

Şayet kurulması düşünülen devlet yüzyıllardır her türlü zulüm ve katliamlara maruz kalmış, Halepçe ile müsemma olmuş, tarihin her döneminde Mustazaf olduğunu göstermiş Müslüman Kürt halkına hamilik yapacak ise elbette ki EVET!

Kuracağı dostluğu batılı devletlerle değil İslam dünyasıyla kuracak ise elbette ki EVET

Ve en nihayetinde ırkçılığı değil Ümmeti esas alacak ise elbette ki EVET

Ancak kurulacağı bölgeye genel bir faydası olmayacak ise HAYIR

Kurulmasıyla özelde Irak ve genelde ise tüm İslam ümmetine zararı dokunacak ise HAYIR

(Serhat Aslan/ DİYARBAKIR)