Sen Kiminle berabersin?

03 Nisan 2019 Çarşamba, 17:02

"Muhammed Allah'ın peygamberidir. Onunla beraber bulunanlar, kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler...." (Fetih - 29)

Allah (c.c) Peygamberi (s.a.v.) ile beraber olanların durumunu açıkça beyan etmektedir. Burada şu soruyu kendimize sormamız gerekir, bizler Allah (c.c) ve resulü ile berabermiyiz? Bu sorunun cevabını gerek kendi şahsımızda gerek islam toplumunda incelemeler yaparak bulmak mecburiyetindeyiz. Zira bir insan ya Allah (c.c) ve Resulü ile beraberdir veya Allah (c.c) ve Resulüne düşmanlık edenlerle beraberdir.

Günümüzde İslam coğrafyasının sosyolojik, piskolojik, ideolojik yapısını incelediğimizde ne yazık ki içler acısı durumlarla karşılaşmaktayız. Dünyada vuku bulan, cereyan eden hadiselere bakıldığında müslümanların yaşam biçiminin ayete ters düştüğünü açıkça görmekteyiz.

Müslümanlar kendi aralarında sert, kafirlere karşı oldukça rahat bir tutum sergilemektedir! İslam kendi içinde parçalara, gruplara, cemaatlere, mezheplere, ideollere ayrılmış ve bir grup, cemaat vs... kendi görüşünde olmayan diğer bir grubu ötekileştirip, itibarsızlaştırıp yok etmek için ellerinden geleni ardına koymamış, adeta müslümanlar arasına kin, nefret ve fitne tohumları ekilmiştir. Düşman olarak gayri müslimler, dikdatörler, sömürgeciler değil, müslüman müslümana yetmektedir.

Müslümanlar arasında birlik, beraberlik, sevgi, barış ve anlayış hakim olmadığı müddetçe kanamaya, kaybetmeye mahkumuz.  Allah (c.c) ve Resulü ile beraber olanlar ancak o kimselerdir ki ön yargılarını, taasuplarını, tabularını bir bir yıkıp  ırk, mezhep, cemaat, siyaset, ideol vs... ayrımını yapmaksızın Allah'a ve resulüne iman etmiş tüm gönüllere sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde yaklaşıp, kucaklaşıp İslamın aziz ve hakim olması için çalışma çabası içerisinde bulunanlardır. (Esra Yıldız)