“Çaba”ya odaklanmak

13 Aralık 2018 Perşembe, 11:09

Basitleştiremediğin hiçbir sorunu sadeleştiremezsiniz, sadeleştiremediğin bir sorunu çözümünü kolaylaştıramazsınız, kolaylaştıramadığın bir meseleye odaklanamazsınız! Odaklanamadığımız halde, mevcut politikaları gözden geçirmeye, stratejileri değiştirmeye ve modelleri güncellemeye uğraşıyoruz ve sonuç değişmiyor! İster eğitim, ister gençlik, ister ekonomi politikaları olsun, yaklaşım tarzımız konvansiyonel olduğundan, zamanın ruhuna uygun çözümü yakalayamamaktadır. Çünkü bir soruna odaklanmak, o soruna yaklaşım tarzımızı yenilmekle mümkün olacaktır. Bu yenilik, sorunu basitleştirecek sosyo-ekonomik faktörleri yeniden ele almakla sağlanabilir.

Konvansiyonel yaklaşımdan kurtulmak adına ele alına konu, her yaş grubundan (x, y ve z kuşağı) temsilcinin olduğu bir platformda tartışılmalıdır. Bu başarıldığında önerilen çözümlerin çeşitlendiğini göreceksiniz. Günümüzde kuşakları buluşturan ve istişareye açık olan yapılar, eğitimde etkileşimi, insan kaynağını yönlendirmede yeni rehberlik uygulamalarını ve teknolojide yeni trendleri hızlıca yakalamaktadır. Yakalanan trendler sadeleştirici bir yöntemle çözüm önerilerinin etkinliğini artırmakta, çözüme yaklaşma motivasyonu sayesinde yönetim anlayışı ve teşkilat yapısında olumlu değişimlere katkı sunmaktadır. Riskin tanımının değiştiği günümüzde bu açıdan işin “çekirdek iş” olarak yeniden konumlandırılmasını sağlamaktadır.

Bu yeniden konumlanma, fayda üretme stratejisinin de gözden geçirilmesini temin edecek ve eğitim sistemi, insan kaynağı ve destek mekanizmalarının yeniden tasarlanmasına vesile olacaktır. Çözüme odaklandıkça, teşkilat yapıları yataylaşacak, yönetim kalitesi artacak ve yeni içerikler sayesinde iletişim gelişecektir. Böylece beklenenden daha hızlı ve etkili gelişmelere kapı aralanacaktır. Yöneticilerin yeniden organize olmaya, uzmanların yeni ve organize bilgiye odaklanmaya, girişimcilerin ise, müşteri ihtiyaçları ve pazar koşullarını inceleyerek kendilerini yeniden inşa etmeye çabaladığı günümüzde odaklanmak kaçınılmazdır.

Yıkım insanları ele geçirmeden, insanlar yeni bir yol haritası çizmek zorundadır. Yeni yol haritasında iki şeye ihtiyaç vardır: Vizyoner bir performans ve içeriği güçlendiren bir ekosistem! Hatanın farkına varılma hızı, hata hızından önde olduğu sürece vizyoner bir performans sergilenebilir; bunun için kuşaklar birlikte çalışmalıdır. Analog süreçler dijital süreçlere dönüştüğü ölçüde içerik ekosistemi güçlendirilebilir; bunu için her alanda veri analizleri yapılmalıdır. Kuşağın farkındalığına ve teknolojinin trendine odaklanmalıyız. Çünkü sorun “beka” değil, “çaba” sorunudur. (Milli Gazete)


Yazara ait diğer yazılar [ Tümü ]