CIA'nın 45 Ülkede seçimlere müdahale metodu

CIA'nın 45 Ülkede seçimlere müdahale metodu

Amerikalı bir siyaset bilimci tarafından yapılan araştırma, ABD’nin 1946-2000 yılları arasında toplam 45 ülkede en az 81 seçime doğrudan müdahale ettiğini ortaya koydu.

Amerikan kamuoyu birbirinden temelsiz iddialarla Rusya’nın 2016’da yapılan ABD başkanlık seçimlerine sözde müdahalesini tartışırken, Carnegie-Mellon Üniversitesi‘nden siyaset bilimci Dov Levin, CIA’nın 1946-2000 yılları arasında, dünya çapında ’45 ülkede en az 81 kez’ seçimlere doğrudan müdahale ettiğini somut belgelerle ortaya koydu.

ASKERİ DARBELER VE REJİM DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAM DIŞINDA

Levin’in çalışması sadece ABD yönetiminin, iktidarlarından memnun olmadığı ülkelere yönelik seçim müdahalelerini kapsıyor. Askeri darbe, rejim değişiklikleri, seçim izleme ve adaylara dolaylı destek faaliyetleri de kapsam dışında tutulmuş. Dolayısıyla çalışma sadece CIA’nın belgelenmiş doğrudan ve fiili müdahale faaliyetlerini kapsıyor.

Levin, seçimlere yönelik müdahaleleri “iki taraftan birinin lehine olan seçim sonuçlarını belirlemek için tasarlanmış pahalı bir eylem” olarak tanımlıyor.

CIA’NIN MÜDAHALE METODLARI

Levin’e göre, müdahale operasyonları kapsamında ortaya koyulan faaliyetler aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde özetlenebilir:

Desteklenen tarafların seçim kampanyalarını finanse etmek,

Sahte bilgi veya kara-propagandanın yaygınlaştırılması,

Desteklenen tarafa ait yerli unsurların eğitilmesi 

Oy arttırma yöntemlerinin devreye sokulması

Kampanya materyallerinin tasarlamasına yardımcı olmak

Rakip aday aleyhinde açıklamalar yapmak, bu yolla tehdit oluşturmak

Desteklenen aday lehinde açıklamalar yapmak, bu yolla oy potansiyelinin artmasını sağlamak

Dış yardımların akışını sağlamak veya durdurmak

OPERASYONLARIN %59’U BAŞARILI OLDU

Levin’in, gerçekleştirdiği çalışma bağlamında su yüzüne çıkardığı bir başka önemli gerçek de kampanyaların başarılı olma oranlarıyla ilişkili.

Buna göre ABD yönetimi, söz konusu operasyonların sadece %59‘unda kesin başarı elde etti ve desteklediği tarafı iktidara getirmeyi başardı.

Levin’e göre, “Partizan seçim müdahalelerinin” sonuçlara yönelik ortalama etkisi %3.

Dolayısıyla ABD için bir başka önemli kriter de desteklenecek tarafın en azından umut vaat eden bir oy potansiyeline sahip olması. (Ajanslar)