1. Kategori 'Siyer Sınavı' Soruları - A KİTAPCIĞI

1. Kategori 'Siyer Sınavı' Soruları - A KİTAPCIĞI

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından her yıl Türkiye genelinde yüzbinlerce kişinin katılımıyla düzenlediği Siyer Sınav'ı bu yıl 18 Şubatta (bugün) gerçekleşti.

Peygamber Sevdalıları Platformu'nun geleneksel hale getirdiği siyer sınavı 18 Şubat'ta Türkiye genelinde bugün yapıldı.

İşte sınavda çıkan o sorular

1. Mekke dönemindeki olumsuz şartlara rağmen Müslümanlar İslam'ı yaşamak ve anlatmaktan geri durmuyorlardı. Hem ekonomik sıkıntılar hem de yapılan işkenceler altında bu yolu sürdürmek gerçekten zordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan çıkaracağımız derslerden biri değildir?

A) Hiçbir sıkıntı ve zorluk bizi yolumuzdan
     çevirmemeli.
B) Çevremizdekilerin İslam'a girmeleri için
     çaba göstermeliyiz.
C) İbadetlerimize daha çok dikkat etmeliyiz.
D) İslam'ı sadece evimizde yaşamalıyız.

 

2. Hz. Hatice'nin ‘'iffetli, namuslu ve güzel ahlaklı ‘' anlamlarına gelen lakabı nedir?

A) Pakize                     
B) Tahire                    
C) Saliha                        
D) Halime  

 

3. Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

A) Hudeybiye Antlaşması
B) Mekke'nin Fethi
C) Krallara mektupların yollanması       
D) Namazın farz oluşu                         

 

4.

a. Yolculuk için deve getirme 1. Abdullah bin Ebu Bekir
b. Bilgi alışverişini sağlama 2. Esma binti Ebu Bekir
c. Yemek hazırlayıp mağaraya götürme 3. Amir bin Fuheyre
d. Mağaranın çevresinde koyun sürüsünü otlatma 4. Abdullah bin Uraykıt


Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicreti için dikkatli bir görev dağılımı yapılmıştır.  Yukarıdaki tabloda yapılan iş ve görevi üstlenen kişiler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) c-1 a-2 d-3 b-4
B) d-1 a-2 b-3 c-4
C) b-1 c-2 d-3 a-4
D) a-1 b-2 c-3 d-4

 

5. Aşağıda bazı kavramlar anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) Şakku's Sadr: Peygamberimizin
     göğsünün yarılarak kalbinin
     temizlenmesi
B) Boykot: Her türlü alış verişi ve ilişkiyi
     kesmek
C) Ebter: Nesli devam ettirecek erkek
     çocuğun olmaması
D) Fidye: İki tarafın arasını bozmak için
     yapılan hile

 

6. Peygamber Efendimiz'in başı Hz. Ayşe'nin dizinin üzerindeydi, üzerine bir baygınlık geldi. Kısa bir süre sonra gözünü açıp evin tavanına doğru dikti ve son bir söz söyleyip vefat etti.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in vefat etmeden önce söylediği son sözüdür?

A) Ey Allah'ım! Beni Refik-i A'lâ'ya
     kavuştur!
B) Ey Allah'ım! Annemi görmeyi nasip et!
C) Ey Allah'ım! Günahlarımı bağışla, beni
     affet!
D) Ey Allah'ım! Beni iyilerin arasına kat!  

 

7. - Müslümanlar, Kabe'yi ziyaret etmeden
   Medine'ye dönecek, ertesi yıl hac için
   Müslümanlara üç günlük izin verilecek.
- Mekke'ye sığınan hiçbir Müslüman geri
   verilmeyecek fakat Peygamberimize
   sığınan her Mekkeli geri gönderilecek.
- Antlaşma on yıl süresince geçerli
   olacaktır.

Yukarıdaki maddeler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Veda Hutbesi       
B) Medine Antlaşması
C) Hudeybiye Antlaşması    
D) Akabe Biatı

 

8. Aşağıda   “Hicret”  ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İkinci Akabe Biatı'ndan sonra
     Müslümanların Medine'ye hicret
     etmelerine izin verildi.
B) Peygamber Efendimiz, Mekke'den
     çıkınca müşrikler onu aramaya
     başladılar, ama bir türlü ele
     geçiremediler.
C) Peygamber Efendimiz,   Medine'ye
     vardığında,  Medineliler O'nu coşkulu bir
     şekilde karşıladılar.
D) Peygamber Efendimiz, Medine'ye
     gitmek için evinden çıkarken yatağına
     yatması için Hz. Bilal'i bıraktı.

 

9. Savaş öncesi Peygamber Efendimiz elli kişilik bir okçu grubunu tepeye yerleştirdi. Kesin bir dille yerlerini terk etmemelerini emretti. Fakat Müslümanların galip geldiğini gören sahabeler ganimet toplamak için yerlerini terk ettiler. Bunu gören düşman ordusu o yönden Müslümanlara saldırmaya başladı. Sonuçta, Peygamber Efendimiz yaralanırken, Hz. Hamza gibi birçok sahabe de şehit oldu.

Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uhud Savaşı             
B) Mute Savaşı              
C) Hendek Savaşı               
D) Bedir Savaşı

 

10. Peygamber Efendimiz,  Ensar ile Muhaciri kardeş ilan etti, buna göre her bir Ensar bir Muhacir ile kardeş oldu. Kardeşlerini evlerine, bağ ve bahçelerine, işlerine ortak ettiler. Her türlü güzel işte geçerli olan bu kardeşlik bizler için güzel bir örnektir.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Tanımadığımız kişilere yardım
     etmemeliyiz.
B) Müslümanlar Allah rızası için birbirini
     sevmelidir.
C) Müslümanlar kardeştir.
D) Bizler de Ensar gibi Müslüman
     kardeşlerimize yardımcı olmalıyız.


  11. Aşağıdakilerden hangisi ezanda geçen sözlerden biri değildir?

A) La ilahe illallah  
B) Hayya ala'l-felâh
C) Kad Kameti's selah          
D) Allah-u  Ekber

 

12. Hendek Savaşı başlamadan önce Peygamber Efendimiz, görüşlerini belirtmeleri için sahabelerle bir araya geldi. Medine'nin dışında mı, yoksa Medine'de mi çarpışalım diye çeşitli görüş ve öneriler konuşuldu.

Bu görüşmeler sonucunda önerisi kabul edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zübeyr bin Avvam          
B) Selman-ı Farisi       
C) Habbab bin Eret          
D) Ammar bin yasir

 

13. Mekke döneminde yaşanan olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İslam'ın ilk kadın şehidi Hz. Sümeyye
     olmuştur.
B) Hz. Ömer ve Hz. Hamza'nın Müslüman
     oluşuyla Müslümanlar güçlenmiştir.
C) Taif yolculuğunda Peygamber Efendimiz
      'in yol arkadaşı Hz. Ebubekir'di.
D) Hz. Osman, Habeşistan'a hicret
     edenlerden biridir.

 

  14. Mekkeli müşrikler Müslümanlara yaptıkları işkenceleri artırınca; Peygamber Efendimiz, Müslümanların hicret etmelerini istedi ve şöyle dedi: “Habeş toprağına gidiniz! Çünkü orada hiç kimseye zulmetmeyen bir kral vardır.”

Peygamber Efendimiz'in bahsettiği bu kral aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebrehe             
B) Antonyus                  
C) Necaşi                 
D) Herakliyus

 

15. Peygamber Efendimiz, çok üstün bir ahlaka sahipti. Davranışlarıyla herkese örnek olurdu.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in örnek davranışlarından biri değildir?

A) Kesinlikle kötü söz söylemez, az ve öz
     konuşurdu.
B) Hataları unutmaz, kolay kolay
     affetmezdi.
C) Arkadaşlarının yanında ayaklarını
     uzatmazdı.
D) Elbisesinin temiz ve tertipli olmasına
     önem verirdi.

16. “Mekkeli müşrikler Habeşistan'a hicret eden Müslümanları geri getirtmek için çeşitli yollara başvurdular. Müşrikler,  kralı ikna etmesi için Amr bin As'ı, çeşitli hediyelerle beraber gönderdiler. Kral, müşrik temsilcilerini dinledikten sonra, Müslümanları da dinlemek istedi.   

Müslümanları temsilen Cafer bin Ebi Talib, gerekli açıklamaları yapıp Rahman Suresi'nden bir bölüm okudu.”

Yukarıda anlatılan olayda yapılan yanlışlık nasıl düzeltilmelidir?

A) Habeşistan yerine Medine yazılmalı.
B) Amr bin As yerine Ebu Cehil yazılmalı.
C) Cafer bin Ebi Talib yerine Musab bin
     Umeyr yazılmalı.
D) Rahman Suresi yerine Meryem Suresi
     yazılmalı.


  17. Peygamber Efendimiz,  Mekke'deki bu evde ashabı ile gizlice toplanırdı. Yanına gelenleri bu evde İslam'a davet ederdi. Onlara Kur'an-ı Kerim okur, öğretir ve topluca namaz kıldırırdı.


Yukarıda anlatılan yer aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kabe               
B) Mescid-i Nebevi                   
C) Dârü'l-Erkam             
D) Kuba Mescidi

 

18. Peygamber Efendimiz'in  katıldığı savaşlara …………, katılmadığı savaşlara da ………..… denir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gazve - Seriyye
B) Cihad - Gazve
C) Seriyye - Sefer
D) Seriyye – Gazve

 

19. Müşrikler, onu Mekke vadisinde kızgın güneşin altında sırtüstü yatırırlardı. Sonra büyük bir kaya parçasını göğsünün üzerine koyarlardı. Fakat kendisi sabreder ve bu ağır işkenceler altında, “Ehad! Ehad! (Allah Birdir! Birdir!)” derdi.

Yukarıda anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Hz. Bilal        
B) Hz. Ammar            
C) Hz. Ebubekir                  
D) Hz. Süheyb

 

20

- Çok sıcak bir mevsimde gerçekleşmiştir.
- Büyük bir hazırlık yapılmıştır.
- Bizanslılarla savaşmak için yola çıkılmıştır.
- Münafıklar fitne çıkarmaya çalışıyorlardı.
- Geri kalan üç sahabenin durumu
  bizler için bir ibrettir.

Yukarıda verilenler aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?

A) Mute Savaşı       
B) Mekke'nin Fethi            
C) Bedir Savaşı         
D) Tebük Seferi  

 

21. I.     Mekke'nin Fethi
II.   Hüzün Yılı
III.  Hudeybiye Anlaşması
IV.  Hendek Savaşı

Yukarıdaki olayların oluş sırasına göre sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) III – I – II - IV
B) II – IV  –III -  I
C) II - III - IV– I  
D) III – II - IV - I


22.
Zaman                      Olay
a. 12 yaşında   1. Faziletli insanlar teşkilatına üye oldu.
b. 20 yaşında   2. Amcası ile Şam yolculuğuna katıldı.
c. 25 yaşında   3. Kabe'nin yapımında ortaya çıkan büyük sorunu çözdü.
d. 35 yaşında   4. Hz.Hatice ile evlendi.

Yukarıdaki tabloda olay zaman eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) b-1 a-2 d-3 c-4
B) a-1 b-2 c-3 d-4
C) b-1 a-2 c-4 d-3
D) a-1 c-2 d-3 b-4


23. Mekke fethedildikten sonra Peygamber Efendimiz, Kâbe'ye girip elindeki asası ile işaret ettiği tüm putlar birer birer yere devrildi.

Peygamber Efendimiz'in,  bu sırada okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biz yalnızca sana ibadet eder ve
     yalnızca senden yardım dileriz.
B) Hak geldi, batıl yok oldu. Gerçekten
     batıl, daima yok olmaya mahkûmdur.
C) Bu, kendisinde şüphe olmayan,
     muttakiler için yol gösterici olan bir
     kitaptır.
D) Allah nurunu tamamlayacaktır.

 

24.Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk üç büyük savaştan biri değildir?

A) Hendek           
B) Mute                
C) Uhud                      
D) Bedir

 


25. Peygamber Efendimiz'e iman eden ilk dört Müslüman aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) Hz. Hatice – Hz. Ali – Hz. Zeyd Bin Harise
      – Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Ömer – Hz. Ali – Hz. Osman
     – Hz. Ebu Bekir

C) Hz. Hatice – Hz. Fatma – Hz. Hüseyin
     – Hz. Ali

D) Hz. Osman – Hz. Ali –Hz. Zeyd Bin Harise
      – Hz. Musab bin Umeyr


26. Müşriklere elçi olarak gönderilen Hz. Osman'ın öldürüldüğü haberi üzerine Müslümanlar çok öfkelendi. Sahabeler Peygamber Efendimiz'in elinin üzerine ellerini koydular. Efendimizle beraber, ölünceye kadar müşriklerle savaşmak üzere ağacın altında sözleşip biat ettiler.

Yapılan bu biatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veda Biatı               
B) Rıdvan Biatı            
C) Akabe Biatı                 
D) Cihad Biatı

 

 27. Mekke'de haksızlıklar karşısında mazlumu korumak için, faziletli insanlar bir araya gelip Hilfu-l Fudul adında bir topluluk oluşturmuşlardır. Peygamber Efendimiz genç yaşta olmasına rağmen bu topluluğun çalışmalarına katılmıştır.

Yukarıdaki olaydan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hilfu-l Fudul gibi topluluklarda yer
     almalıyız.
B) Mazlumun hakkını zalimlerden
     alabilmek için mücadele etmeliyiz.
C) İyi insanlarla daima dayanışma içinde
     olmalıyız.
D) Toplumun sorunlarına karışmamalı,
      kendimizi düşünmeliyiz.


28. Hicretin 10. yılında Peygamber Efendimiz'in, hac ibadetini gerçekleştirmeye gelen yaklaşık 120 bin insana yaptığı son hutbeye ne denir?

A) Veda Hutbesi           
B) Cuma Hutbesi     
C) Bayram Hutbesi             
D) Rıdvan Hutbesi

 

29.  1.(    ) Peygamber Efendimiz, 6
          yaşındayken annesi Ebva Köyü'nde
          vefat etmiştir.
2.(    ) Beni Sad kabilesinden Suveybe
          Hatun,  kendisine sütanne olmuştur.
3.(    ) Annesinin vefatından sonra,  Ebu
          Talip O'nu yanına alıp büyütmüştür.
4.(    ) Çocukluğunda,  kalbi yıkanarak tüm
          kötülüklerden temizlenmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler doğru yanlış ile gösterilirse doğru seçenek aşağıdakilerden hangisi olur?

     1  2  3  4
A)  D Y Y D
B)  Y D Y D
C)  D D Y D
D)  Y D Y Y

 

30. İkinci Akabe Biatı'nda, Medineli Müslümanlar, “Darlıkta ve sevinçte seni dinleyip sana itaat edeceğiz! Seni kendi nefislerimize tercih edeceğiz.” dediler.

Peygamber Efendimiz, yeminlerine bağlı kalmaları halinde bu biata katılanları ne ile müjdelemiştir?

A) Ganimetler       
B) Cennet 
C) Zenginlik          
D) Zafer

 

31. Medine'de yaşayan Yahudi kabileleri,  Peygamber Efendimiz ile anlaşmalı oldukları halde  her fırsatta ihanet edip Müslümanları  arkadan vurmaya çalıştılar. Fakat her defasında Allah'ın izniyle ihanetlerinin bedelini ağır ödediler.

Aşağıdakilerden hangisi bu Yahudi kabilelerinden biridir?

A) Kureyza Kabilesi        
B) Mürre Kabilesi
C) Huzaa Kabilesi             
D) Gatafan Kabilesi

 

32. Annesi Amine

Babası Abdullah
Süt annesi Halime
Eşi Hatice
Dedesi Ebu Talib
Amcası Abdulmuttalib

Yukarıdaki tabloda hangi iki ismin yeri karşılıklı değiştirilirse tablo doğru olmuş olur?

A) Abdulmuttalib - Ebu Talib
B) Amine - Halime
C) Halime - Hatice
D) Amine - Hatice

 

33. Yemek yeme adabı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi Peygamber Efendimiz'in davranışlarından biri değildir?

A) Yemeğe besmele ile başlardı.
B) Yemekten sonra Elhamdülillah derdi.
C) Yemekten önce ellerini, yemekten sonra
     ise hem ellerini hem de ağzını yıkardı.
D) Karşısında oturan kişinin önündeki
     yemeğini de yerdi.  

34. Medine'ye gelen yolcuyu Peygamber Efendimiz'in isteğiyle evinde misafir eden Ebu Talha, evde çok az olan yemeği de misafirinin önüne bırakmıştı. Misafiri rahat yesin diye ışığı kapatmış, kendisi ise yemediği  halde yemek yiyormuş gibi yapmıştı. Böylece kendisi aç kalmış ama misafiri doymuştu.

Yukarıdaki olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hanımı yemeğin misafir tarafından
     yenilmesine kızmıştır.
B)  Ebu Talha, misafiri kendi nefsine tercih
     etmiştir.
C) Misafir, ışık kapatıldığı için yemek
     yiyememiştir.
D) Herkes bu yemekten yemiş ve
     doymuştur.

 


35. Peygamber Efendimiz'in doğduğu yer ve  Miladi takvime göre doğum tarihi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

    Gün         Ay            Yıl         Doğum Yeri
A) 20         Nisan           570         Mekke
B) 21         Nisan           571         Medine
C) 20         Nisan           571         Mekke
D) 21         Nisan           570         Medine


36. Peygamber Efendimiz, İslâmiyet'i yaymak üzere nereye gidiyorsa o da oraya giderdi. Halkı, Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtırdı. O'nun sözlerini dinlememeleri için onları ikna etmeye çalışırdı.

Tebbet Suresinde de adı geçen bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Talib      
B) Ebu Cehil       
C) Ebu Süfyan                   
D) Ebu Leheb
  

37. Kabe'yi tamir ettikten sonra Hacer-ül Esved'in yerine konulması sırasında kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık çatışmaya dönüşebilecek seviyeye gelmişti. Nihayet sorunu çözecek bir hakem seçilmesine karar verildi.
En yaşlıları: “Şu kapıdan ilk girecek olanı aranızda hakem yapın” dedi. Bu öneri kabul edildikten sonra kapıdan ilk gireni beklemeye başladılar.
Peygamber Efendimiz'in girdiğini gördüklerinde çok sevindiler.

Mekkelilerin, Peygamber Efendimiz'in hakem olmasına bu kadar sevinmelerinin temel nedeni nedir?

A) Peygamber Efendimiz'in Kureyş
     kabilesinden olması
B)  Peygamber Efendimiz'in zengin
     olması
C)  Peygamber Efendimiz'in güvenilir
     olması
D)  Peygamber Efendimiz'in cesur
      olması

 

38. Öğretmen, Siyer dersinde, her dönemde yaşayan bilge insanları anlatırken, Peygamber Efendimiz  zamanında yaşayan iki kişiden bahseder.

1. kişi:  Rahib ……………,  Busra'da kervanları seyrederken bir bulutun kervanla beraber hareket ettiğini görmüş ve  büyük bir şahsiyetin  kervanda olduğunu anlamıştır.

2. kişi: Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiği vakit  Hz. Hatice, gelenin Şeytan mı, yoksa bir melek mi olduğunu  öğrenmek için ………………….. yanına gitmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

       1. kişi     2. kişi
A) Ebu Talip    Bahira'nın
B) Bahira   Varaka Bin Nevfel'in
C) Varaka Bin Nevfel  Ebu Talip'in
D) Bahira    Hz Ebubekir'in  39.


39. Peygamber Efendimiz, herhangi bir yere askeri birlik göndereceği zaman onlara bazı tavsiye ve emirlerde bulunurdu.

Aşağıdakilerden hangisi bu tavsiye ve emirlerden biri değildir?

A) Allah'a karşı takvalı olun ve
     arkadaşlarınıza iyi davranın.
B) Çocuk ve yaşlıları öldürmeyin.
C) Ganimet mallarına hıyanette
     bulunmayın.
D) Düşmanların evlerini, bahçelerini,
     ağaçlarını,  tarlalarını ateşe verin.

 

40. En önemli ibadettir. Yüce Allah'ın en çok sevdiği ibadet olduğu için Allah, imandan sonra ilk önce onu emretmiştir. Bu ibadet insana huzur verir, onu mutlu eder ve kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.

Yukarıda anlatılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oruç                 
B) Hac                  
C) Zikir                  
D) Namaz


41. I. Kadınlarınıza iyi davranınız.
II. Kölelerinize iyi davranınız.
III. Namaza devam ediniz.

Yukarıdakilerden hangileri Peygamber Efendimiz'in,  vefatından hemen önce Müslümanlara yaptığı son tavsiyelerindendir?

A) I,II             
B) I,III             
C) II, III          
D) I,II,III

 

42. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in çocuklarla ilgili davranış ve tavsiyelerinden biri değildir?

A) Çocuğu olanın, onunla çocuk olması
B) Çocukların başlarını okşamak, onlara
     hayır dualarda bulunmak.
C) Çocukların yüzme ve güreş gibi tehlikeli
     sporları öğrenmesini engellemek.
D) Bir babanın çocuğuna güzel ahlakı
     miras bırakması  

 

43. Peygamber Efendimiz'e gelen ilk vahiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarih miladi 610 yılını gösteriyordu.
B) Peygamber Efendimiz 40
     yaşındaydı.
C) Peygamber Efendimiz Sevr
     mağarasındaydı.
D) Yaşadıklarını ilk olarak hanımı Hz.
     Hatice'ye anlattı.

 

44. I. Bilgi:  Biri, elinizi tuttuğunda, o kişi elinizi bırakmadıkça, onun elini bırakmamak.

II. Bilgi:  Azı dişleri görünecek şekilde kahkahayla gülmek.
III. Bilgi: Kendi işlerini fırsat buldukça başkasına yaptırmak.
IV. Bilgi: Yanında daima tarak, misvak ve ayna gibi eşyalar bulundurmak.

Hz. Peygamber'in sünneti göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I-II doğru, III-IV yanlıştır.
B) I-II-III doğru, IV yanlıştır.
C) I-IV doğru,  II-III yanlıştır.
D) IV doğru, diğerleri yanlıştır.                 

 

45. İslam'a davet edildiği vakit hiç tereddüt etmeden iman etmiştir. Peygamber Efendimiz'in bildirdiği her şeye inanıp O'nu doğrulamıştır. Bu nedenle kendisine “Sıddık”  lakabı verilmiştir.

Parçada sözü edilen sahabe aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Hz. Ömer                 
B) Hz. Osman               
C) Hz. Ebubekir             
D) Hz. Ali 

 

46. Müşrikler, Peygamberimiz'e ve arkadaşlarına yaptıkları işkenceler bir fayda vermeyince Ebu Talib'e gittiler. Peygamber Efendimiz'e engel olması gerektiğini söyleyip onu tehdit ettiler. Ebu Talib durumu Peygamber Efendimiz'e anlattı.

Bu durum karşısında Peygamber Efendimiz'in, kararlılığını ifade eden sözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu işkenceler karşısında sabırdan
     başka bir çaremiz yok.
B) Güneş'i sağ elime, Ay'ı sol elime
     verseniz yine de vazgeçmem.
C) Gerekirse hicret ederiz.
D) Onlar Allah'ın davasına asla engel
     olamazlar.


47. Boykottan sonra Peygamber Efendimiz, henüz rahat bir nefes almamıştı ki,  art arda gelen vefatlar yüzünden büyük üzüntüler yaşadı. Çünkü en büyük destekçileri olan Ebu Talib ve Hz. Hatice vefat etmişti.

Peygamber Efendimiz'in çok acı çektiği bu yıla verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veda Yılı                  
B) Sıkıntı Yılı             
C) Hüzün Yılı                     
D) Zorluk Yılı

 

  48. Peygamber Efendimiz'in,  Akâbe Biatı'ndan sonra, yeni Müslüman olmuş Medinelilere Kur'an okumak ve imamlık yapmak üzere gönderdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sa'd bin Muâz               
B) Mus'ab bin Umeyr
C) Hz. Ebu Bekir                
D) Hz. Hamza

49. Arap geleneğinde savaşı iyice kızıştırıp heyecan oluşturmak için bazı savaşçılar öne çıkıp birbirlerine meydan okurlardı. Bedir Savaşı'nda da üç müşrik öne çıkıp Müslümanlara meydan okumuştu.

Aşağıdakilerden hangisi bu müşriklerin karşısına çıkan sahabelerden biri değildir?

A) Hz. Hamza                   
B) Hz. Cafer                 
C) Hz. Ubeyde                   
D) Hz. Ali


50. Peygamber Efendimiz, Medine'ye vardığında ilk işi Mescid-i Nebevi adında bir cami yaptırmak oldu. Bu caminin yapımında bizzat kendisi de çalıştı.  Mescid-i Nebevi'de beş vakit namaz kılmanın yanı sıra, sahabelerle sohbet eder, onlara Kur'an öğretir ve her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunurdu.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılamaz?

A) Camilere sadece farz namazları kılmak
      için gitmemiz yeterlidir.
B) Cami yaptırmak Peygamber Efendimiz'in
     sünnetindendir.
C) Peygamber Efendimiz, insanları
     hayırlı işlere teşvik edip kendisi de
     hayırlı işlerde çalışmıştır.
D) Camilerde namaz kılmanın dışında
     diğer İslami eğitimler de yapılabilir.
  

51. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Peygamber Efendimiz'e ait bir özellik değildir?

A) Hem ailesi hem de sahabeleri ile
     şakalaşır, onların yaptığı esprilere
     gülerdi.
B) Hastalarla ilgilenir, onları ziyaret eder
     ve onları teselli ederdi.
C) Komşu hakkına çok dikkat ederdi.
D) Zenginleri sever, fakirlerle pek
     oturmazdı.


52.  Mescid-i Nebevi'nin bir kenarında, mescide bitişik olarak yapılmış bir gölgelikte yaşarlardı. İslamiyet'in ilk yatılı ilim merkeziydi.  Burada kalan sahabeler,  ilim ve ibadetle meşgul olurlar, Kur'an öğrenir ve öğretirlerdi.

Bu eğitim yuvasında yaşayanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ashab-ı Suffe         
B) Ashab-ı Uhdud
C) Ashab-ı Yemin                  
D) Ashab-ı Şimal

 

53. Adal ve Kare Kabilelerinden bir heyet: “Ya Rasulullah! Kabilemiz İslamiyet'i seçti. Ashabından bazılarını bizimle gönder de, bize dini öğretsinler. Kur'an okusunlar, okutsunlar.”dedi.
Bu teklif karşısında Peygamber Efendimiz, Asım bin Sabit komutasında on değerli sahabeyi öğretmen olarak gönderdi. Ancak yapılan ihanet sonucunda bu öğretmenler şehit edildiler.  Peygamber Efendimiz bu olay karşısında çok üzülmüştür.

Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uhud Savaşı             
B) Reci Olayı              
C) Boykot Olayı                    
D) Taif Olayı 

 

54. Yarışma kitabımızın kapağında da bulunan, Ahzap Suresinin 6. ayetinde Peygamber Efendimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi geçmektedir?

A) “Allah'ın Rasulü'nde sizin için güzel
     örnekler vardır.”
B) “Muhammed ancak bir beşerdir.
     Ondan evvel de peygamberler geldi.”
C) “Peygamber mü'minlere kendi
      canlarından daha yakındır.”
D) “Sizin sıkıntıya düşmeniz ona
     (peygambere) pek ağır gelir.”


55. - Belli bazı konularda birileriyle 

    sözleşmek
- Namaza çağrı
- Bulunduğu yerden başka yere göç
    etmek
      
Yukarıda verilen tanımlarda aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı verilmemiştir?

A) Hicret      
B) Ezan      
C) Ensar        
D) Biat

 

56. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zaman, herkes O'na bir şeyler hediye etti. Ancak hediye edecek bir şeyi olmayan Ümmü Süleym, daha sekiz-on yaşlarındaki oğlunun elinden tutup  Peygamber Efendimiz'e getirdi. “Ya Resulallah, benim bu oğlumdan başka sana hediye edecek bir şeyim yok.” diyerek oğlunu  Peygamber Efendimiz'in hizmetine bıraktı.

Hayatı boyunca Peygamberimiz'e hizmet edip ondan ayrılmayan bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Enes             
B) Hz. Ali               
C) Hz. Bilal            
D) Hz. Selman


  57. “Ey Allah'ım! Gücümün zayıflığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görülüşümü, sana arz ve şikâyet ediyorum! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer sen bana dargın değilsen, başka hiçbir şeye üzülmem.”

Peygamber Efendimiz,  yukarıdaki duayı ne zaman yapmıştır?

A) Bedir Savaşı  öncesinde             
B) Mekke'nin Fethi'nde
C) Hicret esnasında                      
D) Taif dönüşünde

 

58. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in çocuklarından biri değildir?

A) Hz. Ayşe              
B) Hz. Rukiye               
C) Hz. Kasım                   
D) Hz. Fâtıma

 

59. Üç yıllık gizli davet sona ermişti. Dördüncü yılın başında Peygamber Efendimiz'e yüce Allah'tan şu emir geldi.

“Ey Resulüm! En yakın akrabalarını uyar”

Aşağıdakilerden hangisi  bu emirden sonra Peygamber Efendimiz'in, insanları İslam'a çağırırken kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A) İslam'ı anlatmak için yakın akrabalarını
     yemeğe davet etmiştir.
B) İslam'a çağırmada tembellik
     göstermemiş, akrabalarının Müslüman
     olmaları için çok uğraşmıştır.  
C) Peygamber Efendimiz İslam'ı
     anlatma vazifesini  gönülden, severek 
     yapmıştır.
D) Müslüman olmaları durumunda çok
     zengin olacaklarını anlatmıştır.


60.  I. Akabe Biatı
II. Hudeybiye Anlaşması
III.Tebük Seferi
IV.Mekke'nin Fethi           
V. Reci Olayı
VI. Rıdvan Biatı

Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi Medine döneminde yaşanmıştır?

A) 3            
B) 4           
C) 5              
D) 6

(Doğruhaber)